Archief: mei 2013

Stichting De Breuklijn

Een nieuw initiatief om ervaringsdeskundigheid van mensen te gebruiken bij alledaagse vragen waar ‘je mee kunt zitten’. Niet de professionele interventie is leidend. De achterliggende kerngedachte is: verbinden van oplossingen van mensen, betekent maximaal gebruik maken van elkaars ervaringen en oplossingen en zelfregie en solidariteit van burgers bevorderen.  De Stichting...
Lees verder

Solidariteit in de wijk, nieuw RMO rapport “Rondje voor de publieke zaak”

De organisatie van solidariteit zal in de toekomst meer bij mensen zelf komen te liggen. Solidariteit wordt daarmee dynamischer en minder gestold in beleid, waardoor de waarde ervan weer zichtbaar en doorleefd wordt. Dit stelt de RMO in zijn advies ‘Rondje voor de publieke zaak. Pleidooi voor de solidaire ervaring’...
Lees verder

Evaluatie Training Compas Model: RIBW K/AM, team BZW Beverwijk

Evaluatie In de periode oktober 2012 – april 2013 heb ik de Training  ‘Constructieve Communicatie; een communicatieve benadering van zelfbepaling en de menselijke ontwikkeling, uitgevoerd bij het BZW team ( Beverwijk) van de RIBW K/AM. Het team staat voor de opdracht om hun werkwijze te kantelen naar het werken in...
Lees verder

Kwetsbaar én afhankelijk zijn, dat is niet meer van deze tijd

De politiek ( staatssecretaris Van Rijn,VWS) wil dat mensen het weer ‘normaal’  gaan vinden om voor hun familie, en zelfs voor  onbekenden in hun omgeving te zorgen. Een nobel streven. Onderzoeken: ( Ellen Grootegoed ehttp://www.socialevraagstukken.nl/site/2011/10/18/clienten-in-problemen-door-overheveling-awbz/ en  Femianne Bredewold  http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/femianne-bredewold/)  vertellen een ander verhaal. Lees het persbericht door de onderstaande link te...
Lees verder

Training Sociaal team Hoogezand

Samen met de gemeente Hoogezand, welzijnsorganisatie Kwartier Zorg en Welzijn is besloten om het 1e sociaal team in Hoogezand te gaan trainen. Het trainen is onderdeel van een leerlandschap, waarin drie leerlijnen integraal het sociaal team ondersteunen bij teamvorming, aanleren professionele vaardigheden,  methodiekontwikkeling en professionele reflectie: leerlijn 1. training: Zelfregie...
Lees verder