Archief: juni 2013

WKS methodiekboek Uit de strijd!

Project GGZ Eindhoven: schrijven van methodiekboek Uit de strijd! Ik heb met Ben en nog enkele collega’s samengewerkt en geschreven aan het Willem Kleine Schaars-methodiekboek “uit de strijd”, voor het centrum kinder- en jeugd psychiatrie van de GGzE.Het was vanaf het begin een uitdagende opdracht. Al tijdens de invoering van...
Lees verder

Pareltje 2 Zit je ergens mee?

Zit je ergens mee? Mooi! Want dan kunnen Wij aan de slag. Je moet leren hoe je kan leven met weinig geld. Een professional van onze instantie zal je daarbij ondersteunen. Je moet een baan vinden. We  gaan jou in een re-integratietraject stoppen waar je wordt begeleid door een andere...
Lees verder

Vakmanschap in zorg en welzijn

Richard Sennett betoogt dat professionals in zorg en welzijn miskent worden in hun professionaliteit. Hij gebruikt het begrip vakmanschap om zijn visie uit te leggen. Lees een bijdrage over Richard Sennett….   http://www.socialevraagstukken.nl/site/interview/richard-sennett-samenwerking-is-een-ambacht/...
Lees verder

Kwetsbare mensen?

Eindelijk komt de discussie op gang of het wel vanzelfsprekend is om mensen waar het niet goed mee gaat ( in onze ogen!) als kwetsbaar te betitelen. Er wordt bewust of onbewust een scheiding aangebracht tussen groepen burgers.  Andries Baart, Hoogleraar Presentie en Zorg aan de Universiteit van Humanistiek in...
Lees verder

Pareltje 1 Diepgaand luisteren

Dialoog en diepgaand luisteren De meest fundamentele en krachtige manier om verbinding met iemand te maken, is luisteren. Alleen maar luisteren. Misschien is het belangrijkste wat wij elkaar ooit kunnen geven wel onze aandacht…. Een liefdevolle stilte heeft vaak veel meer kracht om te helen en te verbinden dan de...
Lees verder