Archief: juli 2013

Integraal samenwerken in netwerken: Patronen herkennen en doorbreken

Gisteren samen met Robert van Brakel van de C3 Group een Masterclass verzorgt voor een groep professionals werkzaam in de gemeente Capelle aan den IJssel: beleidsmedewerkers gemeente, coördinatoren van verschillende netwerken ( eropaf, jeugd, ex-gedetineerden, overlast, Gosa, lokale zorgnetwerk). De gemeente heeft gekozen om het SmartonPeople keteninformatiesysteem te gaan gebruiken....
Lees verder

Client en samensturing in tijden van decentralisaties

  Movisie heeft een traject afgesloten waarin ze samen met clientorganisaties en professionals hebben nagedacht  hoe cliënten die gebruik maken van zorg en welzijn zoveel mogelijk de regie in eigen hand nemen.  Deze handreiking is  voor organisaties die bezig zijn met cliënt- en samensturing. Wat is cruciaal als een cliënt...
Lees verder

GGZ in de wijk: een nieuwe positie voor de wijkverpleegkundige GGZ

In de samenwerking met Psya-zorg ( GGZ aanbieder in Noord-Holland), Kees Onderwater, Hogeschool van Amsterdam en de V&Vn-SPV heeft Bureau Ben Venneman een paper geschreven over de wijze waarop  GGZ- deskundigheid en aanbod in een wijk georganiseerd kan worden. Uitgangspunt is dat in samenspraak met bewoners  nagedacht wordt over de...
Lees verder

The Insider Secret on Casino Discovered

Simply put a little aside until you’ve accumulated the sum that you want to bring into your casino along with you. Likewise many casinos offer devotion programs and benefit players on the lands of this sum of money wagered daily. As soon as it’s a fact that casino may be...
Lees verder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking getreden. De wet bepaalt dat organisaties en professionals in zes sectoren een meldcode moeten hebben én het gebruik moeten bevorderen. Het ministerie van VWS ondersteunt daarbij. Bijvoorbeeld met een basismodel meldcode. Maar ook door praktijkvoorbeelden...
Lees verder