Archief: september 2013

Pareltje 5 Je leven inrichten met liefde en kracht

Als je je leven op een eigen manier wilt inrichten is kracht een onmisbaar bestanddeel. Kracht is een geweldige energie waarmee je jouw talenten deelt met anderen. Het helpt om vanuit liefde en kracht je missie en taak in het leven dag in dag energie te geven. Het volgende citaat...
Lees verder

Effecten van wijkteams: Waarom zouden wijkteams beter en goedkoper zijn?

De verwachtingen van gemeenten omtrent de buurtteams zijn hoog: met minder geld betere ondersteuning leveren. Het is nog niet duidelijk welke efficiency winst ingeboekt kan worden door het werk van de buurtteams. Sommigen stellen dat 25% efficiencywinst te behalen is maar daarbij wordt vooral geredeneerd vanuit zware gezinsproblematiek, met erg...
Lees verder

Pareltje 4 Steun in Context

Steun in context Ieder van ons heeft een grens, een keerpunt, waaruit blijkt dat de manier waarop wij leven niet meer werkt. De uiteindelijke keuze wordt dan: blijf je op dezelfde manier doorgaan, over verander je? In mij is deze verschuiving tot stand gekomen toen een scheiding zich aankondigde, zich...
Lees verder

GGD en haar rol in de wereld van gemeentelijke transitie?

De afgelopen periode ben ik door verschillende GGD-en(directie, beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals) benaderd met de vraag hoe kan de GGD, onze afdeling Maatschappelijke Zorg, ons Meldpunt Zorg en Overlast zich beter positioneren in de context van gemeentelijke transities, de groei van sociale wijkteams en een afbrokkelende vraag naar regie. Gemeenten...
Lees verder

Overlast aangepakt in Hilversum in Keerpunt en met Compasmodel

Sinds begin 2012 zijn de gemeente Hilversum, de RIBW Cocon en GGZ Centraal begonnen met het uitvoeren van het Keerpuntproject. Kern van de aanpak is dat een groep dak-en thuislozen met overlastgevend gedrag via de principes van Housing First worden begeleidt. Ze krijgen onder strenge voorwaarden een huis en intensief...
Lees verder