Archief: september 2013

7 voordelen van het Compasmodel

Het Compasmodel is niet eenvoudig en toch simpel te gebruiken. Kenmerkend zijn de bedenkingen en bezwaren die professionals hebben als ze beginnen te werken met het model. Vaak liggen overtuigingen over beperkingen van een cliënt of groep cliënten daar aan ten grondslag. “Deze  cliënt kan dat niet, is verstandelijk te...
Lees verder

Pareltje 5 Je leven inrichten met liefde en kracht

Als je je leven op een eigen manier wilt inrichten is kracht een onmisbaar bestanddeel. Kracht is een geweldige energie waarmee je jouw talenten deelt met anderen. Het helpt om vanuit liefde en kracht je missie en taak in het leven dag in dag energie te geven. Het volgende citaat...
Lees verder

Effecten van wijkteams: Waarom zouden wijkteams beter en goedkoper zijn?

De verwachtingen van gemeenten omtrent de buurtteams zijn hoog: met minder geld betere ondersteuning leveren. Het is nog niet duidelijk welke efficiency winst ingeboekt kan worden door het werk van de buurtteams. Sommigen stellen dat 25% efficiencywinst te behalen is maar daarbij wordt vooral geredeneerd vanuit zware gezinsproblematiek, met erg...
Lees verder

Pareltje 4 Steun in Context

Steun in context Ieder van ons heeft een grens, een keerpunt, waaruit blijkt dat de manier waarop wij leven niet meer werkt. De uiteindelijke keuze wordt dan: blijf je op dezelfde manier doorgaan, over verander je? In mij is deze verschuiving tot stand gekomen toen een scheiding zich aankondigde, zich...
Lees verder

GGD en haar rol in de wereld van gemeentelijke transitie?

De afgelopen periode ben ik door verschillende GGD-en(directie, beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals) benaderd met de vraag hoe kan de GGD, onze afdeling Maatschappelijke Zorg, ons Meldpunt Zorg en Overlast zich beter positioneren in de context van gemeentelijke transities, de groei van sociale wijkteams en een afbrokkelende vraag naar regie. Gemeenten...
Lees verder