Archief: oktober 2013

Terugblik op kort coachingstraject

Els van Grunsven In het schooljaar 2012/2013 heb ik 4 coachingsgesprekken met Ben Venneman gevoerd. Ben begeleidde al een paar jaar  de school voor speciaal onderwijs, waar ik als leidinggevende was begonnen, bij de implementatie van een communicatiemodel dat uitgaat van zelfbepaling en oplossingsgericht werken. Ik vond het belangrijk om...
Lees verder

Aankondiging Congres: De Kracht van het sociaal team

Er zijn nieuwe ontwikkelingen en trends in de zorg. Om u over deze veranderingen en de daarbij komende kansen en mogelijkheden te informeren, hebben uitgeverij SWP en Logacom het congres De Kracht van het sociale wijkteam ontwikkeld. Tijdens dit congres op 17 december aanstaande informeren inspirerende en ervaren sprekers u middels het...
Lees verder

Interview met Joost Kadijk en Ben Venneman

Joost Kadijk ( van bureau www.jblorenz.nl ) en Ben Venneman zijn door Wieke Paulusma geïnterviewd over de huidige ontwikkelingen in de wereld van gemeentelijke transitie. Ben en Joost werken samen in projecten op het snijvlak van (jeugd) zorg, welzijn én hebben zo hun eigen opvattingen over de transitie en de...
Lees verder

Vernieuwing AWBZ in IJmond gemeentes: Compasmodel en Kwartiermaken als ruggegraat!

Vandaag samen met Gerda Scholtens begonnen met de Training ‘Pakkans’ in Beverwijk. Professionals, werkzaam in drie pilots in Beverwijk, Velsen en Heemskerk worden getraind om te innoveren op het gebied van dagactivering, dagbesteding en participatie van mensen in kwetsbare en risicovolle situaties in wijken. Gemeenschappelijk zijn ook een aantal uitgangspunten: – de...
Lees verder