Archief: mei 2014

Wijkverpleegkundige GGZ-zorg in de wijk

DE GGZ-WIJKVERPLEEGKUNDIGE, DE VERBINDENDE SCHAKEL! Zelfregie van burgers met gezondheidsproblemen die verband houden met sociaal-maatschappelijke problemen, leef-en werkomstandigheden of het gevolg zijn van een psychiatrische ziekte vragen om een nieuwe kijk op het organiseren van geestelijke gezondheidszorg in de wijk. Met dit artikel willen wij een schets en visie geven op het thema...
Lees verder

Sociale Dienstverlening in een inclusieve maatschappij: ‘werken’ en ‘participatie’ staan centraal

Er is een ingrijpende herstructurering gaande in het sociale domein. Werk is één van de belangrijke thema’s. In de Whitepaper van Wouter Limmen, Ben Venneman en Jan de Jonge wordt dit thema besproken. De auteurs presenteren een werkwijze waarmee integraal, professioneel en efficiënt gewerkt wordt  met de de groep burgers...
Lees verder