Blind geloof in wijkteams vraagt om nuancering

Frank van Steenbergen en Julia Wittmayer houden een pleidooi om niet alle kaarten op een sociaal team in te zetten als het gaat om het oplossen van allerlei problemen in wijken. Ze stellen goede vragen die door gemeenten en ambtenaren beantwoord moeten worden voordat je belangrijke keuzes maakt. Wat ik jammer vindt is dat de nuancering bij de gemeente wordt gevraagd. Ik denk dat alle betrokken partijen daarin verantwoordelijk moeten nemen. Zie teveel de belangen van (grote) organisaties op de voorgrond staan bij het vraagstuk hoe een goede en  efficiënte infrastructuur in de wijken georganiseerd kan worden. Mijn pleidooi is ook gericht op het van meet af aan meenemen van de belangen, inzichten en behoeften van burgers die in een wijk/stad of dorp wonen. Dat zou een eerste stap moeten zijn. 

 

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/04/23/blind-geloof-in-wijkteams-vraagt-om-nuancering/

Written by