Nieuws

Onderzoek sociale (wijk) teams: nog veel werk aan de winkel

Veel gemeenten kiezen voor de inzet van sociale (wijk)teams als instrument voor de transformatie in het sociale domein. De teams worden gezien als de onmisbare schakel in de wijkgerichte aanpak. De Universiteit Twente heeft samen met de gemeenten Zaanstad, Leeuwarden, Enschede, Platform31 en BMC Advies onderzoek gedaan naar de vormgeving van sociale...
Lees verder

BurenBond, zelforganisatie voor kwetsbaren concreet maken

De komende jaren zijn steeds meer kwetsbare burgers aangewezen op zorg in hun buurt of wijk. Voorzichtige schattingen zeggen dat het 78.000 betreft. Ik denk dat het aantal vele malen hoger ligt. Traditionele structuren lossen dit probleem niet op. Anders denken over oplossingen kunt u lezen in dit lezenswaardige artikel....
Lees verder

Wijkverpleegkundige GGZ-zorg in de wijk

DE GGZ-WIJKVERPLEEGKUNDIGE, DE VERBINDENDE SCHAKEL! Zelfregie van burgers met gezondheidsproblemen die verband houden met sociaal-maatschappelijke problemen, leef-en werkomstandigheden of het gevolg zijn van een psychiatrische ziekte vragen om een nieuwe kijk op het organiseren van geestelijke gezondheidszorg in de wijk. Met dit artikel willen wij een schets en visie geven op het thema...
Lees verder

Sociale Dienstverlening in een inclusieve maatschappij: ‘werken’ en ‘participatie’ staan centraal

Er is een ingrijpende herstructurering gaande in het sociale domein. Werk is één van de belangrijke thema’s. In de Whitepaper van Wouter Limmen, Ben Venneman en Jan de Jonge wordt dit thema besproken. De auteurs presenteren een werkwijze waarmee integraal, professioneel en efficiënt gewerkt wordt  met de de groep burgers...
Lees verder