Innovatie staat voor vernieuwing en verbetering. Bureau Ben Venneman zoekt samen met opdrachtgevers naar nieuwe diensten, producten of manieren van werken die betere resultaten opleveren. Bureau Ben Venneman is in innovatie projecten gericht  op samenwerken aan vernieuwing. Innoveren doe je niet meer in je eentje, maar vraagt om kennis delen, complexe vraagstukken in gezamenlijkheid aan pakken, verbindingen te maken tussen dagelijkse praktijkkennis, theoretische kennis en actuele inzichten.

Bureau Ben Venneman nateert Innovatie en Onderzoek in een leerlandschap met daarin drie leereilanden: praktiseren, creëren en onderzoeken.

  • Praktiseren: leren dat gericht is op het verbeteren van de praktijk
  • Creëren: leren dat gericht is op het ontwerpen en tot stand brengen van producten of diensten en/of een professionele omgeving 
  • Onderzoeken: leren dat gericht is op het opdoen van kennis en inzicht 

Bureau Ben Venneman is in haar innovatieve opdrachten altijd gericht op het verbinden van deze drie eilanden van leren. Het verbinden van praktiseren en onderzoek richt zich op het profileren van de praktijk, vormen van onderzoek helpen daarbij ( actie onderzoek, participerend onderzoek, toegepast onderzoek,  etc). Praktiseren en creëren levert innovatie op door in co-creatie te werken aan vernieuwingen, nieuwe concepten, professionalisering van het werk. Het creëren en onderzoeken verbinden wij door ondernemend aan de slag te gaan. Het creëren vormt de basis van innovatie en al onderzoekend en door inzicht pionieren professionals of groepen mensen. Bureau Ben Venneman past deze manier van werken toe in allerlei projecten of innovatieprogramma’s, zoals:

  • Methodiekontwikkeling 
  • Innovaties in werkwijze of aanpak in zorg, welzijn en onderwijs 
  • Community of Practice projecten 
  • Onderzoek naar effecten van nieuwe werkwijzen en experimentele aanpak 

Bij specifieke onderzoeksopdrachten maakt Bureau Ben Venneman gebruik van  kennispartners uit het netwerk. We werken ook samen met Hogescholen om studenten de mogelijkheid te geven om zich te bekwamen in het toegepast onderzoeken.