We leven in een boeiende tijd gevuld met onzekerheid, grote vraagstukken op bijna alle gebieden van samenleven en een onderhuids gevoel van uitdagende prikkeling  en verandering. Vragen van burgers zijn niet langer alleen te beantwoorden met standaardantwoorden.  Professionele expertise is steeds vaker een deel van de oplossing, naast de zelfgemaakte oplossingen van mensen zelf. Samenwerken is meer dan ooit de opdracht voor professionals, instellingen en organisaties. Samenwerken gebeurt in allerlei vormen van allianties, ketens of netwerken.  Inmiddels is de ervaring dat vooral bij complexe vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn, wijken en onderwijs de samenwerking wel toeneemt, maar tegelijkertijd ook lastig blijft.

Bureau Ben Venneman stimuleert, ontwerpt en borgt, samen met andere kennispartners, allerlei vormen van samenwerking. In elke regio, stad of gemeente is de mate van ontwikkeling van keten of netwerksamenwerking weer anders. Samen met betrokken partijen stilstaan bij het stadium van samenwerken, lering trekken uit opgedane ervaringen, gezamenlijk doelen bepalen en praktisch samenwerken zijn belangrijke stappen om een goede structuur van samenwerken te ontwikkelen, te verbreden en te verdiepen. Een nieuwe beweging in aanvulling op de professionele samenwerking is hoe burgers in wijken en buurten zich organiseren.  De komende jaren gaan allerlei vormen van burgerinitiatief en bewonergestuurde wjikontwikkeling de toon zetten in de afstemming met het professionele aanbod dat via netwerken en ketens in de wijk wordt uitgevoerd.

Bureau Ben Venneman heeft veel ervaring opgedaan met het ontwerpen, structureren van professionele netwerken ( OGGZ, Jeugd, Veiligheidshuis, Maatschappelijke Opvang, Zorg, sociale wijkteams ), het trainen van professionals in hun samenwerking, het geven van consultaties bij complexe vraagstukken in wijken of hoe netwerkteams hun resultaatgerichtheid in overleg vergroten. Sinds drie jaar heeft Bureau Ben Venneman samenwerking met de C3 Group uit Leerdam. Beide partijen hebben elkaar gevonden in het ontwikkelen van slimme ICT oplossingen bij het samenwerken in ketens en netwerken.  Een mooi voorbeeld hoe techniek en methodiek de samenwerking versterkt.

Inmiddels is er een brede, creatieve groep aan kennispartners met elkaar aan het samenwerken. Dat heeft onder andere ertoe geleid dat alle kennis en inzichten is gebundeld in een stevig boekwerk: Ketensamenwerking; duurzaam werken in ketens en netwerken. Het boek is te bestellen via de C3 group: www.c3group.nl  of voor meer informatie:

www.duurzameketensamenwerking.nl