Een organisatie, netwerk, team of persoon creëert waarde. Dat is de grondgedachte achter een strategie. Hoe die waarde te leveren en in de toekomst te behouden is een vraagstuk waarmee Bureau Ben Venneman u graag verder helpt. Menselijke mogelijkheden en hoe mensen leren vormt de kern van elke strategie. Een strategie ontwikkelen is meer dan het formuleren van een missie en visie, doelen bepalen, samenhangende keuzes maken en inzet van middelen en activiteiten om die doelen te bereiken. Het is een ontdekkingsreis die begint met een gedeeld begrip op wie of wat je bent. De uitdaging is dat het concept in de kern voor iedereen eenvoudig en intuïtief te begrijpen is. Dat onvermoede vermogens wordt aangesproken om nieuwe werkelijkheden te scheppen, waarbij de wijsheid van hoofd, hart én handen niet langer gescheiden zijn. Strategie en beleid vragen om een leeromgeving. Noem het maar een leerlandschap, waarin mensen met elkaar werken aan creëren ( leren terwijl je verbetert, vernieuwt en verandert), praktiseren ( leren terwijl je werkt) en onderzoeken (leren door activiteiten gericht op nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden, best-practice en onderzoek doen)                 

Bureau Ben Venneman richt voor elk project een leerlandschap in op basis van het Community of Practicemodel.

Daarbij wordt het ontwikkelen van strategie en beleid ondersteunt door het Business Canvas Model (www.BusinessModelGeneration.com)  en het 7S-model McKinsey als middel om een organisatie, netwerk, team  of persoon (concept BusinessModelYou: http://www.businessmodelsinc.nl) te ondersteunen bij het formuleren van een toekomstgericht, geïntegreerd  en economisch houdbaar strategisch plan.