Als bewoners in de rol van actieve burger, cliënt zelf initiator en  mede organisator van activiteiten in de wijk zijn, schept dat meer eigen ruimte voor het ontwikkelen van competenties, zelfvertrouwen en krijgt het gevoel van zelfregie extra, positieve energie.

Bureau Ben Venneman en Bureau Kees Onderwater stimuleren en bevorderen cliëntgestuurde initiatieven en bewonergestuurde wijkontwikkeling. Daarbij hebben we speciale aandacht voor het feit dat mensen met psychische en psychiatrische beperkingen (weer) kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van scholing, arbeid en vrije tijd in de omgeving die zij zelf kiezen om hun dagelijkse leven te willen doorbrengen. Wij ondersteunen en ontwerpen trajecten waarin samen met cliënten en bewoners in de buurt, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, (geestelijke) gezondheidszorg vorm gegeven wordt aan de integratie van mensen met beperkingen.

Daartoe is het Möte-buurtmodel ontwikkelt ( Januscoalitie in Amsterdam). Het Möte-buurtmodel is een aanpak waarmee mensen worden ondersteund om hun eigen kracht te (her)vinden, activiteiten te ontplooien en daarmee meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de buurt waar zij wonen. Zij kunnen daarmee eventueel ook werk en taken overnemen van instellingen die dat als gevolg van de bezuinigingen niet meer kunnen. Het Möte-model kan alles wat bruikbaar en waardevol is in de wijk, onder gezamenlijke regie,  inzetten om het sociale en economische klimaat in de wijk te verbeteren.

Meer informatie vindt u op www.werkenindewijk.nu