De Contextschool© is hét leerplatform van Bureau Ben Venneman. Het geeft een actueel overzicht van het scholingsaanbod en de diensten die wij leveren.

Training, scholing en coaching 

– Werken in de wijk
– Coaching
– Praktijkondersteuner huisartsen: POH-GGZ
– Oplossingsgerichte gesprekken

Diensten
– Innovatie en onderzoek
– Organisatieontwikkeling
– Procesregie

De Contextschool© baseert haar trainingen, scholing, en diensten op de volgende bronnen:

  • Systeemtheorieën, onder andere de sociaal-psychiatrische werkwijze ontwikkeld door Frans Boeckhorst.
  • Oplossingsgerichte benadering: Insoo Kim Berg en Steve de Shazer als grote voorbeelden en inspirators.
  • Manon Ruijters: leren en ontwikkelen van organisaties
  • Filosofen Martha Nussbaum, Peter Bieri en Salvador Savater
  • Eigen inzichten en good practice

De vier basisprincipes van De Contextschool©:

Basisprincipe 1: Een mens kan alleen zijn eigen gewoontes veranderen; therapie, coaching en training zijn altijd een vorm van zelfleren. Het is aan de cliënt, de gecoachte, een professional of team zijn eigen leerproces te ontwikkelen.

Basisprincipe 2:Het is aan de therapeut, coach of trainer om samen met de cliënt de gecoachte, een professional of team de context te creëren waarin leren en ontwikkeling mogelijk is.
Basisprincipe 3:
De bijdrage van de cliënt, de gecoachte, een professional of team is de inbreng van de wens om aan de moeilijkheden, ongewenste situatie te werken of ze beter te leren accepteren.
Basisprincipe 4:
De bijdrage van de therapeut, coach of trainer is om deze arbeid zo aangenaam, hoopvol mogelijk te ondersteunen

 

Menu