Advies

Advies

Leren, veranderen en vernieuwen: “Alles is al eerder bedacht. Het is alleen de kunst om er weer aan te denken” ( J.W.von Goethe)

Bureau Ben Venneman is  gesprekspartner voor organisatiebeleid en de implementatie daarvan. Met de inbreng van een brede deskundigheid en praktijkervaring op het gebied van ( geestelijke) gezondheidszorg, leren van professionals, onderwijs en het kunnen verbinden met een grote groep kennispartners wordt u ondersteund bij het ontwikkelen, beschrijven en borgen van beleid op organisatie – of teamniveau.

Advies richt zich op:
– Beleidsontwikkeling en strategisch beleid: transitie op gebied van Jeugdbeleid, netwerk en ketensamenwerking en sociale teams en werken in de wijk
– Onderzoek naar organisatievraagstukken
– Invoering van methodische werkwijze; OGGZ, netwerkgroepen in wijken, sociale wijkteams
– Invoering reflectieve methodieken: intervisie, consultatie, collegiale toetsing
– Beschrijven van onderwijs en beroepsprofielen

Projecten:
Verschillende gemeenten, RIBW-en en welzijnsorganisaties: herijken en inrichten van netwerkoverleggen (Jeugd, OGGZ, Huiselijk Geweld), ontwikkelen en implementeren van sociale wijkteams
GGNet Warnsveld: beschrijven consultatiefunctie GGZ-verpleegkundigen in verzorgingshuizen + invoeren intervisie ( training en begeleide intervisie)
Mentrum ( voormalig SPDC Amsterdam): invoeren model Peplau op opname afdeling
VenVN SPV: in samenwerking met bureau Good Care Support schrijven van het functieprofiel POH-GGZ, Beroepsprofielen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, GGZ Verpleegkundige
GGZ-Verpleegkundig Specialist (Utrecht): Herijking Opleidingsplan en curriculum
SBO-school Panta rhei (Deventer): beleidsnotitie Klassenmanagement