Coaching
Wat je ook kunt doen, of droomt te kunnen, begin ermee!! Stoutmoedigheid bergt genialiteit, kracht en magie in zich. (Goethe)

Coaching Individueel
De coaching is bedoeld voor het begeleiden van personen die in hun leven of in het werk belemmeringen of problemen hebben en daarvoor een oplossing zoeken.

1. O² individuele coaching
O² staat voor oplossingsgericht en ondersteunend!
Een traject tot maximaal 10 oplossingsgerichte sessies. De persoon in kwestie, medewerker of manager krijgt zicht op het persoonlijk en professioneel functioneren en ontwikkelt een houding en vaardigheden om met plezier, met kracht en op een eigen wijze zijn werkzaamheden te optimaliseren. Gerichte reflecties en opdrachten zorgen voor een stevige basis in het werk of juist de keuze om in het werk of het leven een wending aan te brengen.

Een krachtige en nuttige aanvulling op de coaching is O² @-coaching. Door mailcorrespondentie en opdrachten wordt de voortgang van het traject gestimuleerd en soms ad hoc begeleid.
Aanvullend kan een astrologische duiding worden gebruikt om concrete en nuttige informatie te geven over persoonlijke en professionele ontwikkelingsprocessen en richting geven aan een koers in het leven of het werk.

2. Kortdurende Oplossingsgerichte Counseling
Soms zijn er thema’s of werkproblemen die om een frisse blik vragen. Niet het problematiseren staat voorop, maar het samen met de medewerker zoeken naar een effectieve oplossingsgerichte benadering. Maximaal vijf oplossingsgerichte gesprekken worden gebruikt om de medewerker te stimuleren eigen oplossingen te bedenken en met succes toe te passen. Een snelle en actieve manier om alternatieve handelwijzen te ontdekken en uit te voeren!

3. Business Model You
Ieder mens komt momenten tegen waarin je vertwijfeld nadenkt over hoe het verder moet met je leven of carrière. Het Business Model You is een heldere manier om actief aan de slag te gaan met deze persoonlijke vragen.
U kunt natuurlijk zelf aan de slag gaan door het boek te kopen (http://www.managementboek.nl/boek/9781118156315/business-model-you-a-one-page-method-for-reinventing-your-career-engels-timothy-r.-clark)

Ik kan u natuurlijk ook persoonlijk ondersteunen om uw eigen Business Model You analyse en plan te maken.

Teamcoaching ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

Herkent u één van de volgende situaties? 

– Binnen uw team is onrust door hoge werkdruk en irritaties
– Er bestaat behoefte om een goede basis te leggen voor verdere samenwerking
– De samenwerking tussen leidinggevende en team verloopt stroef
– Er wordt weinig tot geen feedback gegeven
– Teamtaken zijn onvoldoende duidelijk, de besluitvorming loopt niet soepel
– Individuele kwaliteiten kunnen beter worden benut
– Conflicten worden moeizaam opgelost
– Er zijn situaties waarbij de samenwerking niet oplevert wat ervan verwacht wordt

Wat is oplossingsgerichte teamcoaching?

Teamcoaching is een krachtig middel om teams in staat te stellen hun resultaten te realiseren. Naast de onderlinge samenwerking en de interactie komen ook de individuele teamleden aan bod. Teamdoelstellingen, manier van werken en bijdragen van individuele leden worden op constructieve wijze besproken.
Via teamcoaching worden teams ondersteund om hun doelen te realiseren door zich met plezier en enthousiasme zich te ontwikkelen. Ook op momenten van (wel of niet uitgesproken) conflicten, ontevredenheid of spanning. Dit zijn vaak lastige fasen die iedereen liever vermijdt, maar die overgang naar de volgende fase van een team kunnen inluiden. Waardering is er voor alles wat een team al doet, samen heeft opgelost. de focus wordt op de toekomst gericht, zoekend naar mogelijkheden, progressie als leidraad.

Doelgroep
Professionals die (willen gaan) samenwerken en daarvoor een gezonde basis willen leggen.
Professionals die meer uit hun team willen halen.

Werkwijze
Via een vrijblijvend kennismakingsgesprek ( met contextspel) wordt de vraag verhelderd en wordt bepaald of teamcoaching leidt tot de gewenste oplossing.
Er volgt een plan van aanpak waarin opgenomen de planning, aantal sessies, tijdsinvestering en kosten.
Er volgen intakes met een of meerdere teamleden, afhankelijk van de vraag. Analyse van de situatie geeft een beeld van mogelijkheden en knelpunten die spelen. Tegelijkertijd wordt de betrokkenheid van de teamleden met teamcoaching vergroot. Met een oplossingsgericht teamprogramma wordt inhoud gegeven aan de dimensies betekenisgeving, bezieling, genieten, vrijheid en verbinding in teams.

Tijdsinvestering
Dit is afhankelijk van de gewenste resultaten.

Financiering
Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos
De voorbereidingen en sessies teamcoaching worden opgenomen in de offerte tegen uurtarief.