Methodiekontwikkeling

Methodiekontwikkeling

Bureau Ben Venneman heeft een leer-werkconcept ontwikkeld om teams in gezondheidszorg, welzijn en onderwijs te ondersteunen in het ontwerpen, beschrijven en implementeren van een eigen en herkenbare werkwijze.
Met behulp van een leerwerktraject wordt een ontwerp gemaakt van de methodiek. Visie, theoretische uitgangspunten, werkprocessen en inbedding in de organisatie worden in beeld gebracht, beschreven en getoetst aan de dagelijkse praktijk. Na het ontwerpen wordt met behulp van een Plan van Borging een implementatieroute ingezet. Training, workshops en intervisie ondersteunen het werken met de methodiek.

Het resultaat van een traject methodiekontwikkeling: een kwaliteitsdocument dat gebruikt kan worden om de praktijk te evalueren ( onderzoek naar effectiviteit en efficiëntie), nieuwe collega’s in te werken, intervisie te doen, training op te baseren of de eigen aanpak te etaleren en te presenteren.

Recente Projecten:
– Methodiek Keerpunt: werkwijze gebaseerd op Housing First en contextueel werken in project voor dak en thuislozen, te Hilversum ( GGZ Centraal en RIBW Cocon)
– Methodiek model WKS: werkwijze gebaseerd op het model WKS in Centrum Kinder en Jeugdpsychiatrie, GGZ Eindhoven

Afgeronde Projecten:
– Methodiek Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundigen werkzaam in de huisartsen praktijk (GGZ instelling Rijngeest in Leiden en Symforagroep in Hilversum)
– Methodiek Rafelige Randen – OGGZ methodiek – ( GGD Rotterdam, afdeling Persoonsgerichte Zorg)
– Methodiek Roerige Oevers – OGGZ methodiek – ( GGD Zuidhollandse eilanden, Spijkenisse)
– Methodiek Ziende®ogen – OGGZ methodiek – ( GGD Zuid-Holland Zuid, Dordrecht)
– Methodiek Dichtbij Hulpverlening ( Mentrum, wijkgericht werken in Amsterdam)
– Onderwijsmethodiek Cluster vier kinderen ( Federatief Samenwerkingsverband WSNS Deventer e.o)
– Methodiek GGZ-consulent in huisartsenpraktijk ( GGZ Zuidoost-Drenthe)
– Methodiek medewerkers Crisisdienst (GGZ Zuidoost-Drenthe)