Oplossingsgericht werken

Aanbod Oplossingsgericht werken

In de traditie van solution focused therapie en het Brugse oplossingsgerichte model biedt de Contextschool © een aantal trainingen aan waarmee professionals in het brede veld van GGZ, onderwijs en welzijn zich kunnen bekwamen in het oplossingsgericht werken. Inmiddels is het aanbod van de Contextschool © uitgebreid met in en door de praktijk ontwikkelde trainingen. In de kern van alle trainingen loop de gedachte dat oplossingsgerichte communicatie het verschil maakt in relaties en samenwerken.
Elke training biedt een antwoord op de volgende twee vragen: 
1. Hoe kunnen we beter samenwerken met iedereen in ons leven, zowel persoonlijk, professioneel als zakelijk?
2. Hoe kunnen we oplossingen vinden die bevredigend én verbindend zijn voor alle betrokkenen?

I Training Docent Als Coach: leren door doen

Karakteristiek
In de afgelopen jaren is een ontwikkeling in gang gezet om VO-MBO-HBO leerlingen en studenten zelf de regie te geven in hun eigen leerproces. Een op competentiegerichte leeromgeving wordt gebruikt om te leren en wordt vorming en educatie door leerlingen en studenten gestimuleerd. Het onderwijsaanbod en de manier van doceren wordt aangepast aan deze wijze van werken. Deze omslag heeft gevolgen voor de omgang en de (leer)relatie van leerlingen /studenten en docenten en het onderwijssysteem. Het herijken van vaardigheden en attitude van de docent met betrekking tot het volgen het leerproces van de student is een cruciale stap in de vernieuwing. Een essentiële verandering is, dat niet langer de student de docent volgt, maar de docent in het spoor ( leerproces en leerproducten) dat de student trekt meegaat.
Coaching van leerprocessen is natuurlijk niet geheel nieuw. Docenten zijn bekend met het geven van kennisoverdrachten en om studenten gericht te begeleiden en te activeren in hun leer en ontwikkelproces. Leren wordt interactiever, nieuwe media worden toegepast, wat aanvullende eisen stelt bij het volgen en coachen van het leerproces van studenten. Docenten onderschrijven deze veranderende visie op leren en onderwijsaanbod. De praktijk is echter weerbarstig: het is stoeien met de nieuwe manier van werken, soms teruggrijpen op oude en vertrouwde routines.

Om de ‘nieuwe rol ’ van coach in praktijk te brengen en met elkaar te leren heeft de Contextschool © een specifieke training ontwikkeld.

Kader van de training
Hoe krijgt een docent het voor elkaar om plezier te beleven aan gesprekken met leerlingen en studenten, zelf niet hard aan het werken te zijn in het contact, creatief te blijven, de leerling of student zelfstandig te laten zijn, zijn eigen mogelijkheden, grenzen en zingeving te laten ontdekken en volgend te zijn bij de stappen die een leerling of student zet in het oplossen van een situatie of kwestie. En, ….. er zelf energie aan over te houden!
Het oplossingsgericht coachen is de basis van de training. Deze vorm van coachen past bij de manier van begeleiden van het leerproces van een leerling of student: gericht op haalbare individuele doelen, ondersteunen bij het maken van keuzes en zoeken van oplossingen bij individuele en professionele vraagstukken.
De begeleiding is gericht op zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkeling van nieuwe competenties en het bijbehorende gedrag. Het oplossingsgericht coachen is gericht op het volgen, is niet voorschrijvend.Informatie over de training ( incompany)

In de training staan een aantal thema’s centraal:
‘Anders’ kijken, maar hoe?, contact maken en werken met doelen, Taalgebruik en herkaderen, Leerproces van student volgen, de ‘moeilijke student’, Oplossingen in de praktijk

Titel Training: Docent als coach: leren door doen
Doelgroep: Docenten in het onderwijs: VO – MBO – HBO
Roosteruren: 15 – 24 uur ( afhankelijk van het aantal dagdelen)
Uren zelfstudie:ongeveer 15 uur
looptijd:gemiddeld een half jaar, 5 – 8 bijeenkomsten

II Training het GESPREK: Oplossingsgerichte communicatie

Karakteristiek
Leren en communiceren horen bij elkaar. Professionals die andere ondersteunen bij hun leer,- groei,- of opvoedingsproces weten hoe belangrijk het gesprek is. Niets lijkt zo eenvoudig of juist complex als het voeren van een gesprek. Wat zijn de boodschappen die je uitdraagt, kun je werkelijk luisteren en afstemmen op de gesprekspartner, reageer je alleen op de inhoud van het gesprek of durf je jezelf ter sprake te brengen? Hoe herken je dat jij hard aan het werk bent en je gesprekspartner geen verantwoordelijkheid neemt? De training is een combinatie van het aanleren van oplossingsgerichte gespreksvaardigheden, NLP technieken, en het gebruiken van creatieve oplossingsstrategieën.

Informatie over de training ( incompany)

Titel Training: Het gesprek: oplossingsgerichte communicaite
Doelgroep: professionals die beroepshalve mensen ondersteunen in hun leergroei- en onderwijsprocessen, zoals: mentoren, leerling –en studentbegeleiders, leerkrachten en    docenten in het onderwijs (basis- voortgezet- en MBO/HBO onderwijs), hulpverleners in de gezondheidszorg, managers en leidinggevenden.
Roosteruren:16 – 30 uur ( afhankelijk van het aantal dagdelen)
Uren zelfstudie:ongeveer 10 uur
looptijd:gemiddeld een half jaar, 5 – 8 bijeenkomsten

Programma:
Het programma omvat 8 – 10 sessies en 2 follow up momenten na het beëindigen van de training. Tijdens elke bijeenkomst worden aangereikte vaardigheden geoefend, casuïstiek geanalyseerd (video presentatie) en gerichte opdrachten gegeven