Praktijkondersteuning POH-GGZ

write my paperessay writers

Training POH-GGZ: contextueel en oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk

De POH-GGZ is een recente functie binnen de eerstelijns GGZ. In het land wordt op verschillende plaatsen in huisartsenpraktijken geëxperimenteerd met het invoeren van deze functie. Er is een landelijk geaccordeerd functieprofiel © geschreven ( auteursrechten bij Good Care Support en Bureau Ben Venneman) De POH-GGZ voert een aantal kerntaken uit die te verdelen zijn over drie taakgebieden: het cliëntgebonden, – het professiegebonden, – en organisatiegebonden taakgebied.
Er zijn verschillende opleidingsinstituten die een scholingsaanbod hebben ontwikkeld, veelal zonder gebruik te maken van het officiële profiel en de bijbehorende competenties.
De Contextschool biedt een opleidingstraject aan dat gebaseerd is op het functieprofiel POH-GGZ én op ruime praktijkervaring van de trainers ( werkzaam als POH-GGZ)

Omschrijving
De training ondersteunt de POH-GGZ bij gespreksvoering en communicatie met cliënten. Het contextueel werken en het oplossingsgericht gesprekken voeren is de basis van de training. Deze vorm van hulpverlenen past bij de sociaalpsychiatrische manier van begeleiden van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en het leerproces van een cliënt: gericht op haalbare individuele doelen, ondersteunen bij het maken van keuzes en zoeken van oplossingen bij vraagstukken op meerdere niveaus van functioneren.
In de training wordt geoefend met de basisprincipes van het contextueel werken en oplossingsgerichte vaardigheden. Op het eind van de training heeft de POH-GGZ een eigen gereedschapskist gevuld met vaardigheden, handigheidjes en instrumentjes. Elke bijeenkomst wordt een oplossingsgerichte vaardigheid of basisprincipes uit het contextuele kader besproken en geoefend. Het motto is: Het toepassen en experimenteren met de nieuwe vaardigheden staat voorop.
Kortom, de focus van het leer-werkprogramma is:
1. Het plezier beleven aan leren en het creatief en met plezier hulpverleningsgesprekken met cliënten voeren
2. Het hanteren van concrete praktijkervaringen als startpunt van leren: de eigen wijze van gespreksvoering verbeteren en meer de mogelijkheden van clienten benutten
3. Met durf en empathie impasses in hulpverlenings- begeleidingsgesprekken aanpakken
4. Het groepsgewijs reflecteren op praktijkervaringen en de theoretische noties van het sociaalpsychiatrische denkkader en het oplossingsgerichte gespreksmodel

Informatie over de training
Titel Training: POH-GGZ: Contextueel werken met oplossingsgerichte gesprekvoering in de huisartsenpraktijk
doelgroep: SPV-en en Mw-ers werkzaam als POH-GGZ
Trainers Adrie de Leeuw en Ben Venneman
roosteruren: 30 uur (afhankelijk van het aantal dagdelen en gewenste onderdelen
uren zelfstudie: ongeveer 50 uur
looptijd: 8 á 10 bijeenkomsten