Publicaties

2013   Methodiekboek: STAP; stap-methodiek van sociaal team Hoogezand Sappemeer

 

2013    Methodiekboek ‘Uit de strijd’:  methodische beschrijving van toepassing model WKS in Centrum Kinderen en jeugdpsychiatrie,  GGZ    Eindhoven 

 

2012    Artikel: Basis voor een nieuwe sociaal psychiatrische hulpverlening: sociale  rechtvaardigheid, In Sociale Psychiatrie;  maart 2012, pag. 21 – 30 samen met Kees Onderwater

 

2011    Artikel Sociale psychiatrie als basis voor eigen kracht in de wijk, In: Sociale Psychiatrie, december 2011, pag. 29- 37; samen met Kees Onderwater

 

2010    Methodiekboek Zienderogen; methodiek Maatschappelijke Zorg OGGZ ism GGD Zuid-Holland Zuid, Dordrecht

 

2010    Publicatie Movisie: meegeschreven aan het boekje Handreiking Professioneel Ondersteunen; Kwaliteitskenmerken van dienstverlening in de WMO, verzie 0.2

 

2010    Publicatie ism Movisie; Landelijk functiebeschrijving Netwerkregisseur; op weg naar een landelijke standaard ( download: www.movisie.nl of

                info@benvenneman.nl )

 

2010    Publicatie ism Movisie: in samenwerking met Vakgroep OGGZ (GGD Nederland) en Movisie een rapport geschreven over koppeling van ketens:

               december 2010:  Naar robuuste netwerken; ketenoverstijgende samenwerking OGGZ/Huiselijk  Geweld/ Jeugd/Veiligheid)

 

2010    Boek Ketensamenwerking; duurzaam werken in ketens en netwerken;   Hardjono, van Brakel en Kroon. Hoofdstuk De contextuele benadering:

            achtergrond en werkwijze; pag. 60-74

 

2010     Boek Sociale Psychiatrie; visie, theorie en methoden van een maatschappijgeoriënteerde psychiatrie ) red. I van der padt en B. Venneman)

 

2009    Boek: Prachtige praktijken van lokale OGGZ netwerken, Uitgave VOLON,  samenwerking Movisie en Bureau Ben Venneman

 

2009     Methodiekboek: Lesgeven aan Cluster IV kinderen, een uitgebreide beschrijving van het WKS- model en de onderwijsmethodiek, waarbij

                 zelfbepaling centraal staat, binnen de Ambelt in Deventer

 

2009    Methodiekboek ‘Rafelige Randen’ de Rotterdamse methodiek voor lokale Zorgnetwerken; herijkte versie, uitgave GGD Rotterdam

 

2009    Methodiekboek Herstel door zelfbepaling; leidraad voor methodisch werken in een RIBW Instelling, uitgave RIBW Twente, Hengelo

 

2008    Artikel: Schoenmaker blijf bij je leest, In Sociale Psychiatrie, 27e jaargang, nr 87, augustus 2008, p. 7 – 14

 

2006    Methodiekboek Methodiek Wijkhulpverlening, ism GGZ instelling Mentrum Amsterdam

 

2005   Artikel: SPV op koers; prelude op de toekomst, In Sociale Psychiatrie, 24e jaargang, nr 76, augustus 2005, p. 23 – 31

 

2005    Methdodiekboek ‘Rafelige Randen’ ; Individuele OGGZ, visie, uitgangspunten en methodiek ism GGD, Cluster Persoonsgerichte Z0rg

 

 

2004    Boek Sociale Psychiatrie ( red. Strategiegroep Sociale Psychiatrie)

 

2004    Beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkunde, uitgave AVVV/NVPV en STIP

 

2004    Beroepsdeelprofiel SPV, uitgave AVVV/ NVSPV/Eindhoven

 

2003    Artikel: Consultatie door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de huisartspraktijk: een black box of toch niet…? In: Sociale Psychiatrie, NVSPV, jaargang 22,  

                 nr 68, p. 37 – 44

 

2002    Artikel: Opleiden in de kern van de Sociale Psychiatrie, In Sociale Psychiatrie, 21e jaargang, nr 63, april, p.7 – 12

 

2002   Boek Mede auteur boek Neuman Systems model (Van GorcumVerberk en De

           kuiper),  Hoofdstuk 6 De gecreëerde omgeving

 

2002   Beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkundige; NVPV en STIP – uitgeverij  Kavannah/Emmen

 

2002   Artikel: De implementatie van het Peplau-model, In: TVZ, nr3, p. 54 – 57; samen  met Pauline Seignette

 

2002   Artikel: Het verpleegkundig model van Peplau, In: TVZ, nr 3, p. 50 – 53; samen met  Pauline Seignette

 

2001   Artikel: Door vragen wordt men wijs; een model ter bevordering van de eigen methodiekontwikkeling, In: Sociale Psychiatrie, 20e jaargang, nr 62, december,

           p. 6 – 16; samen met Marjon Arends; Themanummer Reflectieve praktijkvoering

 

2001  Artikel: Sociale psychiatrie als referentiekader voor de sociaal psychiatrische verpleegkunde, In: Sociale Psychiatrie, 20e jaargang, nr. 61, september, p. 7 –

          16;  samen metIvonne van der Padt; Themanummer Tussenstand in eenvernieuwende Sociale Psychiatrie

 

2000  Artikel: Gecreëerde omgeving en verplegen: een reflectief ervaringsproces, In:   Sociale Psychiatrie, 19e jaargang, nr 58, november, p. 17 – 26; Themanummer

          Onderbouwen van een ambacht

 

2000   Artikel: Werken met werkelijkheden is verbinden van werelden, In: Sociale Psychiatrie, 19e jaargang, nr 58, november, p. 7 – 16; Themanummer

           Onderbouwen van een ambacht

 

1998   Contourennota, landelijk rapport van het COOV (mede-auteur)

 

1998    Beroepsprofiel SPV, uitgave NVSPV/Eindhoven

paper writingbook report