Downloads

essay writer

Methodiekboekje “Uit de strijd”

Het Centrum Kinder en jeugdpsychiatrie van de GGZ Eindhoven is twee jaar geleden gestart met het werken volgens het WKS ( Willem Kleine Schaars) model. Een communicatiemodel om de begeleiding en behandeling van cliënten te baseren op zelfregie van een mens, respect voor keuzes en mogelijkheden en een duidelijke regiestructuur voor het multidisciplinair samenwerken.

Bureau Ben Venneman heeft samen met een ontwerpgroep van begeleiders de ervaringen opgedaan in de laatste twee jaar, gebundeld en beschreven in een methodiekboekje.

1305~WKS_boekje

 

Profiel Netwerkregisseur

In samenwerking met de Vakgroep GGD Nederland/OGGZ en Movisie heeft Bureau Ben Venneman een profiel van de netwerkregisseur in lokale zorgnetwerken geschreven. Het profiel is ook goed toepasbaar op verschillende functies van regisseurs in wijkteams, OGGZ teams, Huiselijk Geweld teams, Veiligheidshuis etc.

Meer informatie, bel of mail gerust naar Ben Venneman, of vul het contactformulier in.

Functiebeschrijving van de netwerkregisseur def

Handelingsgericht integraal arrangeren en basisscholen

Onderzoek naar de ervaringen van vier basisscholen, ouders en hulpverleners  met de HIA-methodiek ( Handelingsgericht integraal arrangeren) in de gemeente Bernisse.

20120928Evaluatierapport_Pilot onderwijszorg_Bernisse

Basis-GGZ en sociaal wijkteam

Onderzoek naar mogelijkheden om Basis-GGZ te integreren in sociaal wijkteam Centram/IJsterk, Oostelijke Binnenstad Amsterdam

2012 definitieve rapportage Centram Ysterk 21 december

 

term paper