Overzicht opdrachten

professional proofreading

 Overzicht uitgevoerde projecten 2001 – 2012

 2011 – 2012    Gemeente Bernisse

Project ter ondersteuning van de onderwijsketen bij zorgkinderen; hoe krijgt de afstemming en samenwerking tussen ouders, school, ZAT-tem en CJG vorm en inhoud. Ik heb het evaluatieonderzoek uitgevoerd.

 2010 – 2011    8 gemeenten Achterhoek

Een jaartraject tbv implementatie van het werken met lokale signaleringsnetwerken in de 8 gemeenten; training coördinatoren, begeleiden van werkwijze casusoverleggen, beschrijven van werkwijze en methodiek, advisering Stuurgroep

 2010 – 2011    OBS de Oostvogel, te Gouda

Een jaartraject, visieontwikkeling, beleid ontwikkelen, organiseren en uitvoeren op het gebied van gedrag en communicatie met zorgleerlingen ( oa toepassing van GIP model)

2010                           Orbis GGZ Sittard

Studiedag met als thema model WKS en begeleiding cliënten in een hostel

2010 – 2011    POH-GGZ training voor Archiatros Arnhem

Training en intervisie voor POH-GGZ functionarissen in huisartsenpraktijken in regio Arnhem/Apeldoorn; context en oplossingsgerichte training, ism Adrie de Leeuw

2009 – 2010    Thuiszorgorganisatie Bureau SPV te Hengelo

Jaartraject, visieontwikkeling, beleidsadvisering, methodiekontwikkeling Power in gezinnen ( speciale methodiek voor het werken met gezinnen in complexe                       situaties), projectplan schrijven Mersin ( Turkse plaats waar thuiszorg wordt gerealiseerd), het ontwikkelen en beschrijven van de opleiding Verzorgende 2+

2004 – 2009   OGGZ

Diverse projecten bij GGD-en Rotterdam. Spijkenisse en Dordrecht gericht op het ontwikkelen en invoeren van lokale zorgnetwerken. Inclusief training,           methodiekintervisie, implementatiebegeleiding en beschrijven van de lokale OGGZ netwerk methodiek en werkprocessen

2008 – 2009    RIBW Twente, Hengelo

 • Teamtraining oplossingsgerichte gespreksmethodiek als aanvulling op werken  met model WKS
 •  Beschrijven van toepassing model WKS in de organisatie en woonbegeleiding: ‘Herstel door Zelfbepaling’

2007 – 2009   ROC, afdeling SAW, Almelo

 • Training Oplossingsgericht coachen door docenten

2007                Trimbosinstituut, project LAKS

 •  Inrichtingsplan landelijk trainingsaanbod in kader van Doorbraakproject Schizofrenie

2006                GGZ instelling Rivierduinen/locatie Zoetermeer

 • training en methodiekbeschrijving Huisartsenconsultatie door SPV-en

2006                GGZ instelling Zuidoost Drenthe

 • Methodiektraject: team Crisisdienst en team Huisartsconsultatie
 • beschrijven functieprofiel
 • uitvoeren van deskundigheidsbevordering en training

2006                Stedelijk Dalton College Zutphen

 • Managementondersteuning directie en advisering mbt ontwikkeltraject bovenbouw team

2005                Zozijn; instelling verstandelijk gehandicapten Wilp/Zutphen

 • individuele coaching
 • Coachingstraject team Fysiotherapie, lokatie Wilp

2005    – 2006  WSNS Deventer, Cluster IV team

 • Workshops coaching
 • project methodiek Cluster IV onderwijs in SBO

2005    – 2006  WSNS Gouda

 • coaching preventief ambulant begeleiders

2005   – 2006  GGD Rotterdam, Cluster Persoonsgerichte Zorg

 • Managementadvisering
 • Cursus Contextueel werken (Frans Boeckhorst) en begeleide intervisie

2004                Adhesie/Deventer: training invoering Functiewaarderingssysteem

 • Teamleiders: tweedaagse en follow up

2004                HBO-Raad/Sciencia

 •  ontwikkelen en beschrijven van competentieset voor HBO Verpleegkunde, GGZ-differentiatie

2004 – 2005:   Leergang Meervoudig systemisch werken; Twenteborgziekenhuis Almelo:

 • ontwikkelen leergang, voor SPV-en en AMW-ers; samen met I. Kockmann, systeemtherapeut.
 •  samenvoegen systeemtherapie en oplossingsgericht werken
 • uitvoeren van de Leergang ism I. Kockmann

2003 – 2006:    Model Willem Kleine Schaars:

 • verzorgen van training diverse teams ( RIBW Twente, Hengelo; Mediant, Enschede, Verpleeghuis Heemskerk)
 • methodiekontwikkeling en ontwikkeling onderwijsmodel in Speciaal basisonderwijs Deventer
 • Advisering directie Middelbare school over toepassing van model WKS als communicatiestructuur: gericht op leerlingen en teams
 • organisatieadvisering – managementondersteuning diverse velden          
 • praktijkonderzoek  ism Saxionhogeschool, afdeling Mens & Maatschappij

2003 – 2004:   Beroepsdeelprofiel Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige; NVSPV Beroepsdeelprofiel GGZ-verpleegkundige; NVPV/STIP

 • onderzoeken en screening literatuur
 •  schrijven en redigeren van teksten
 • organiseren van legitimatierondes op verenigingsniveau

2003            :   Opleiding GGZ-Gespecialiseerd Verpleegkundige ( Saxion-Adhesie)

 • ontwikkelen 2 modules Preventie en Consultatie
 • uitvoeren van 2 modules, lesgroep senior verpleegkundigen Adhesie

2001  –  2006   Opleiding GGZ-Verpleegkundig Specialist

 • begeleiden van studenten GGZ-VS bij het afstudeertraject
 • schrijven van competentieprofiel GGZ-VS ( 2005-2006)

2003   – 2009  Begeleiden teamdagen/ studiedagen:

 • Teamjaarplan. Team Vangnet en Advies GGD Zuidhollandse Eilanden ( 2008 – 2009)
 •  Ambulant team Meerkanten, Ermelo (2005)
 •  Studiemiddag NVSPV: Sociale Psychiatrie en Presentie ism Andries Baart (2005)
 • Bemoeizorg team VIA, GGD Zwolle
 • Genootschap Verpleegkundig Specialist GGZ
 • Zwolse Poort, RVE Steenwijk-Kampen- Raalte
 • Saxion Hogeschool, Instituut Organisatie, Recht en Bestuur, team Management, Economie en Recht
 • Paulus Potterteam, Altrecht, lokatie RPC Nieuwegein

Activiteiten:

 • ontwikkelen concept teamdag/studiedag
 • uitvoeren teamdag: analyse van doelgroep en teamcommunicatie
 • opstellen verbetertraject
 • formuleren deskundigheidsbevorderingsbeleid per team
 • inventarisering teamvorming in relatie tot onderwijsvernieuwing
 • begeleiden management ( ontwikkelen scholingsplan als afgeleide van strategisch beleid
 • organiseren en uitvoeren teammiddag: thema: omgaan met afspraken

2003 – 2013Coachingstrajecten

 • verschillende actuele individuele coachingstrajecten, onder andere directeuren SBO en BO
 • coaching Vakgroep Fysiotherapie, locatie Wilp (2005)
 • begeleide intervisie: team consultatieverpleegkundigen GGNet Warnsveld ( 2006)
 • training en coaching teamleiders Adhesie, invoering functiedifferentiatie V&V (2004)
 • begeleiden van leidinggevenden: middle en hoger management ( HBO, GGZ-instelling en RIBW)
 • begeleiden van werknemers, o.a. HBO-docenten, lokatie hoofd SBO-school receptieteam GGZ instelling
 • Altrecht, RPC Zeist: coaching 3 ACT-teams in Ambulant Diensten Centrum
 • Begeleide intervisie B-verpleegkundigen in de functie van consultatiegever in Verzorgings- en verpleeghuis

2002 – 2013       :  Methodiekprojecten

 • Methodiek model WKS en begeleiden cliënten binnen klinische settings van  GGZ Eindhoven, te Eindhoven
 • Methodiek Zienderogen, OOG en lokale zorgnetwerken GGD Zuid-Holland Zuid, te Dordrecht, 2010
 • Methodiek Rafelige Randen, OGGZ en lokale zorgnetwerken, herziene Versie, GGz Rotterdam-Rijnmond  2010
 • Methodiek Complexe gezinnen, Power in gezinnen, Bureau SPV, Hengelo  2010
 • Methodiek lokale OGGZ netwerken, GGD Spijkenisse ( ‘Roerige Oevers’ en  Dordrecht (Ziende®ogen)   2007 – 2008
 • Methodiek POH-GGZ en methodiek Crisisdienstmedewerker van GGZ  Zuidoost Drenthe, Emmen ( 2007 – 2008)    
 • Methodiek en organisatieontwikkeling: Speciaal Basis Onderwijs,  Cluster 4 kinderen ( 2005 – 2008)
 • Methodiek Individuele OGGZ, GGD Rotterdam ( 2004 – 2005)
 • Methodiek SPV in de Wijk, Mentrum Amsterdam ( 2004-2005)
 • SPV in de 1e lijn in huisartspraktijk, Rijngeestgroep, Leiden ( 2004)
 • Opname en detoxafdelingen TACTUS, vestigingen in Zutphen en Enschede ( 2002 – 2004): protocollen en visieontwikkeling
 • Altrecht, Casemanagement Nieuwegein e.o.,  Nieuwegein
 • SPV in de 1e lijn bij de huisarts, Symforagroep, RIAGG Hilversum

Activiteiten:

 • begeleiden van projectgroepen
 • ontwikkelen verpleegkundige visie, (multidisciplinaire) teamvisie
 • ontwikkelen verpleegkundige protocollen
 • schrijven en redactie teksten en documenten
 • ontwerpen en beschrijven van protocolkader
 • uitvoeren van literatuuronderzoek
 • ontwikkelen van implementatieplan visie en protocollen
 • geven van intervisie aan team casemanagers – spv-en
 • ontwikkelen competentieprofiel SPV in de eerste lijn
 • beleidsadvisering management
 • schrijven van artikel

2002            :  Tweedaagse training Presentiebenadering i.s.m. Andries Baart en Doortje Kal,

 • ontwikkelen training
 • organiseren van de training
 • begeleiden training

2002:   Consultatietraining b- verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen, RIAGG/GGNet, Zevenaar-Warnsveld

 • ontwikkelen training consultatie
 •  uitvoeren van training
 • adviseren management voor verbetertraject

2002            :   Ontwikkelen en schrijven beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkundige,    opdrachtgever Nederlandse Vereniging Psychiatrisch Verpleegkundige  en Vereniging Staffunctionarissen in de Psychiatrie

 • ontwerpen van landelijk format
 • begeleiden landelijke klankbordgroep
 • schrijven teksten
 • redactie van definitieve tekst

2001            :  workshop als onderdeel driedaagse training voor spv-en, Schizofrenie in beweging, Lilly ( Terschelling), ism Gerard Lohuis

2001            : training en adviestraject; 1e lijnconsultatie door SPV-en, RIAGG Almelo

 • verzorgen van een 1-daagse training Consultatie
 • adviseren van management, inrichting consultatieproject

2001            :  Coaching Bemoeizorgteam Janusproject, Mediant Enschede

 • voeren van teamcoachingsgesprekken
 • ontwerpen van verbetertraject

2000 – 2003:  Invoering verpleegkundig model Neuman Systems model: Zwolse Poort,  RVE Steenwijk-Kampen-Raalte, opname en crisisafdeling

 • ontwikkelen projectplan
 • begeleiden senior verpleegkundigen
 •  opzetten en uitvoeren van scholingsplan
 •  ontwerpen en beschrijven verpleegkundige visie
 • ontwerpen en beschrijven van therapeutisch afdelingsmilieu op basis van het NSM.
 •  Begeleiden van intervisiegesprekken

 

 

essay writing servicewrite my essay