Recente opdrachten

thesis help

Recente opdrachten en ontwikkelingen in 2013-2014:

Beverwijk

Opdrachtgever: RIBW K/AM Beverwijk
 Opdracht: Training Het Compas voor het Team Kennemerplaza. Het team wordt onderdeel van het team Kennemerhof en wordt ook getraind om Het Compas te kunnen toepassen.

Beverwijk

Opdrachtgever: RIBW K/AM Beverwijk
 Opdracht: jaartraject met verschillende leerlijnen, onder andere coaching en procesregie Teamleider RIBW Kam, ondersteunen van het team bij het verdiepen van Het Compas, SRH coach ondersteunen bij het integreren van het Compas en SRH coaching, methodiekontwikkeling

Dordrecht

Opdrachtgever: Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ ( voormalig GGD ZHZ)

Opdracht: samen met management en beleidsadviseur herpositioneren  van het team Maatschappelijke Zorg. En het herijken en ontwikkelen van producten en diensten die een meerwaarde hebben bij de huidige ontwikkeling van wijkgericht werken, gemeentelijke transitie en sociale teams. Onder andere het ontwikkelen van een Consultatie + consult functie.

IJmondgemeenten ( Noord-Holland)

Opdrachtgever: IJmondgemeenten

Opdracht: Een training verzorgen voor professionals die in drie verschillende pilots werken aan het clientgestuurd ontwikkelen van dagactivering, een goede aansluiting bij de wijk en in één pilot toewerken naar een verzelfstandiging van ‘Een huiskamer’ in de wijk.

In de training staan Kwartiermaken ( trainer Gerda scholtens) en Het Compas ( regie en communicatiemodel; trainer Ben Venneman)  centraal.

Amsterdam

Opdrachtgever: Stichting de Omslag ( De Volksbond, Cordaan, Regenbooggroep)

Opdracht: Leeromgeving Leren en Innoveren. In vier pilots wordt gewerkt aan clientgestuurde activeringscentra in verschillende wijken in Amsterdam. Doel is om samen ( cliënten, professionals en wijkbewoners.ondernemers)te leren hoe cliëntsturing te organiseren, hoe een maximaal zelfbeheer tot stand kan worden gebracht en op welke wijze de wijk en haar bewoners betrokken raken op de fysieke plek waar de activering plaatsvindt.

 

Hilversum

Opdrachtgever: RIBW Cocon/ GGZ Centraal

Opdracht: Leertraject: Verdieping Keerpuntmethodiek ( intervisie) en methodiekbeschrijving. Tbv het Keerpuntteam voor ACT team GGZ Centraal en RIBW COCON medewerkers. Gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen methodiek gebaseerd op housing First principes, contextueel werken en zelfregie van cliënten.

Capelle aan den IJssel

Opdrachtgever: C3 group

Opdracht: verzorgen van een Masterclass rondom het thema werken met het SmartonPeople informatiesysteem en integraal samenwerken in en met netwerken in Capelle aan den IJssel. Mijn aandeel was het thema: hoe leer je patronen te ontdekken in de samenwerking met cliënten en in complexe situaties, tussen cliënt en hulpverleners en hulpverleners onderling. Hoe doorbreek je bestaande patronen ( duivelse spiralen) en bouw je aan zelfregie van mensen.

doelgroep: beleidsmedewerkers gemeente, coördinatoren van netwerken in de gemeente, o.a.  ex-gedetineerden, overlast, Gosa, CJG, Eropaf team


Amsterdam

Opdrachtgever: Centram/IJsterk
 
Opdracht: uitvoeren onderzoek en Projectplan/advies om Basis GGZ te integreren in een sociaal team in samenspraak met buurtbewoners


Rotterdam

Opdrachtgever: Stichting Corridor
 Opdracht: Ondersteunen en procesregie ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van een thuishaven in Delfshaven


Beverwijk

Opdrachtgever: RIBW K/AM
 Opdracht: coaching en procesregie Teamleider RIBW Kam, bij het kantelen van BZW team naar een op de wijk gericht team en  zelfregie van clienten ondersteunen


 Deventer

Opdrachtgever: Stichting Ambelt
 Opdracht: coaching Adjunct-directeur Ambelt , locatie Deventer


 Hoogezand

Opdrachtgever: Kwartier Zorg en Welzijn
Opdracht: Training en methodiekontwikkeling sociaal wijkteam


 IJsselstein

Opdrachtgever: Gemeente IJsselstein
Opdracht: workshop gericht op ontwikkelen Integraal Jeugdbeleid en advies inrichten Jeugdnetwerken, deelnemers, gemeente, GGD, basisscholen en voorgezet onderwijs.


Hilversum

Opdrachtgever: RIBW Cocon/ GGZ Centraal
Opdracht: Training Keerpuntteam voor ACT team GGZ Centraal en RIBW COCON medewerkers. Gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen methodiek gebaseerd op housing First principes, contextueel werken en zelfregie van cliënten.


Hoogezand

Opdrachtgever: Kwartier Zorg en Welzijn
Opdracht: Training: Casemanagement: Regie nemen en samenwerken voor maatschappelijk werkers


Hoogezand

Opdrachtgever: Kwartier Zorg en Welzijn
Opdracht: Training: Casemanagement: Regie nemen en samenwerken;  Lokale zorgteams: Kinderen tellen Mee en OGGZ 


Amsterdam

Opdrachtgever: Centram/IJsterk
Opdracht: Onderzoek Basis GGZ koppelen en integreren aan het aanbod van een sociaal team in de  Oostelijke Binnenstad ( opdracht samen met Bureau Kees Onderwater).


Deventer:

Opdrachtgever: Stichting Ambelt
Opdracht: Studiedag Cluster IV team Ambelt: opfrisdag rondom het werken met het model WKS in het onderwijs


Gouda

Opdrachtgever: SBO Oostvogel
Opdracht: begeleiden en coaching van directie, borgingsgroep WKS en Bouwcoördinatoren.


Gouda

Opdrachtgever: Basisschool Goudakker
Opdracht:  begeleiden en coaching van directie, team + visieontwikkeling en ontwikkelen en schrijven van kwaliteitsdocument


Eindhoven

Opdrachtgever: GGZ Eindhoven
Opdracht: Samen met ontwerpgroep Model WKS ( Willem Kleine Schaars) ontwerpen en beschrijven van de methodiek, gebaseerd op het model WKS in de Divisie Kind en Jeugdpsychiatrie


Gouda

Opdrachtgever: Helo Consult
Opdracht: TOP coaching: een unieke aanpak voor het begeleiden van ‘ontspoorde’ Marokkaanse jongeren in Gouda. Hafid El Ousrouti heeft een TOP coachingsprogramma ontwikkeld en samen met hem ben ik de aanpak methodisch en theoretisch aan het onderbouwen.

essay writer service