Referenties


Els van Grunsven

In het schooljaar 2012/2013 heb ik 4 coachingsgesprekken met Ben Venneman gevoerd. Ben begeleidde al een paar jaar  de school voor speciaal onderwijs, waar ik als leidinggevende was begonnen, bij de implementatie van een communicatiemodel dat uitgaat van zelfbepaling en oplossingsgericht werken. Ik vond het belangrijk om leiding te gaan geven aan het team op een manier die aansluit bij de uitgangspunten van het model. Omdat Ben het model goed kent en bekend is met het traject van de school, heb ik voor deze coachingvraag voor Ben gekozen. En dat bleek een uitstekende keuze!

De kracht van de coaching door Ben was voor mij met name zijn wijze van afstemmen. Ben slaagde er in elk gesprek in om vanuit mijn coachingsvragen het gesprek aan te gaan, op een manier waarbij ik daadwerkelijk met mezelf een stap verder kon. Vanuit zijn brede ervaring in de praktijk en theoretische kennis, zette hij mij aan het denken over oplossingen die voor mij zouden werken. De gesprekken met Ben hebben me nieuwe inzichten gegeven en hebben er zeker aan bijgedragen dat ik gegroeid ben in mijn rol als leidinggevende.

Naast dat ik de gesprekken met Ben als heel zinvol heb ervaren, vond ik ze ook erg plezierig. Ben is een rustig, vriendelijk en empathisch persoon. Hij luistert goed en weet de juiste vragen te stellen. Ben is tevens direct en zegt waar het op staat. De coachingsgesprekken met Ben hielpen mij om snel tot de kern van de vraag of het probleem te komen. En van daaruit tot een aanpak of oplossing te komen die voor mij in de praktijk bleek te werken.

Ik beveel Ben van harte aan als coach.

 Els van Grunsven

Adjunct-directeur Ambelt -De Kroon Deventer

 

Project GGZ Eindhoven: schrijven van methodiekboek Uit de strijd!

Ik heb met Ben en nog enkele collega’s samengewerkt en geschreven aan het Willem Kleine Schaars-methodiekboek “uit de strijd”, voor het centrum kinder- en jeugd psychiatrie van de GGzE.
Het was vanaf het begin een uitdagende opdracht. Al tijdens de invoering van het WKS-model op de verschillende afdelingen van het Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie moesten we met elkaar al nadenken over de veranderingen in het contact met onze jeugdige cliënten, hoe we wilden werken met de principes van WKS. Het vertrekpunt zelfregie van de jongere (n) had ook veel consequenties voor de werkwijze van de multidisciplinaire teams, de organisatie van de bedrijfsvoering. Al brainstormend en schrijvend kwamen we ook tot de ontdekking wat nodig is voor een succesvolle implementatie en borging van dit model.

Het methodiekboekje is nu af. Hopelijk volgen er nog meer boekjes met nieuwe toepassingen in verschillende behandel en begeleidingssituaties binnen en mogelijk buiten de GGZe

Ik heb Ben leren kennen als iemand met veel ervaring en inhoudelijke, praktische vakkennis.
Hij heeft een heel duidelijke structuur neergezet, waarmee we overzicht kregen op het denk-schrijfproces. Hij hielt hier op juiste wijze aan vast zonder daarbij het creatieve proces uit het oog te verliezen.
Ben geeft inspiratie aan nieuwe processen en weet daarbij kwaliteiten van de personen waarmee hij samenwerkt te ontplooien en zichtbaar te maken.
Uiteindelijk is er een mooi product uit voort gekomen wat ons centrum houvast en richting geeft.
Daarnaast geeft Ben een duidelijke visie mee waarmee zowel ik persoonlijk als de organisatie mee verder kan.

Ben,
Bedankt voor je samenwerking!        Eindhoven juni 2013

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden – team BZW Beverwijk

 Training  ‘Constructieve Communicatie; een communicatieve benadering van zelfbepaling en de menselijke ontwikkeling.

Periode: oktober 2012 – april 2013
Trainer: Ben Venneman

De 15 deelnemers geven gemiddeld de training een 8!!

Enkele opmerkingen over de trainer en de training

  • Ben is toegankelijk in zijn manier van werken, geeft veel ruimte voor praktijkvoorbeelden en gaat daar diep genoeg op in. 
  • Hij heeft zelf ook veel kennis en voorbeelden om de bedoeling en toepassing van het model in de praktijk uit te leggen.
  • Ben werkt met respect voor iedereen, is open en waarderend in zijn opstelling en is duidelijk en helder in zijn uitleg.
  • Ben geeft gepassioneerd, een verrassende kijk op mijn werk, het was een leuke, interessante training waar ik veel in heb geleerd.

 

Sandra Kammeron

Ik vind Ben Venneman een coach met compassie die meesterlijk is in het maken van verbinding.
Door zijn professionele houding heeft hij in de sessies een sfeer weten te creëren waarin ik genoeg veiligheid heb ervaren om mij open en kwetsbaar op te stellen en tot zelfreflectie kwam. Zijn rustige, vriendelijke maar confronterende stijl maakte dat ik naar mezelf kon kijken en nadenken op een manier waarop ik dat nog niet had gedaan.
Hij weet door de vragen die hij stelt helderheid te creëren in mijn situatie, problemen terug te brengen naar de essentie, naar dat waar het echt omgaat. Ik heb geleerd om in elk probleem een kans te zien.

De coaching door Ben heeft absoluut bijgedragen aan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hij heeft mij geholpen om mijn kracht en kwaliteiten te herontdekken. Ik heb mogelijkheden ontdekt die ik niet mogelijk achtte. Hierdoor is het vertrouwen in mijzelf flink gegroeid wat maakt dat ik mijn mogelijkheden duidelijker voor ogen heb en mij niet meer laat belemmeren door overtuigingen die mij niet meer dienen.

Ben gebruikte tijdens de coaching het contextspel. Door opstellingen te maken met de figuren van het contextspel is het mij gelukt om situaties waarin ik was vastgelopen vanuit anderen gezichtspunten te zien. Het gebruik van het contextspel heeft mij tot andere inzichten gebracht. Dit heeft bijgedragen aan andere gedachten en gevoelens waardoor ik tot een nieuwe houding kon komen. Situaties waarin ik vast was gelopen gingen weer stromen.
Ben heeft mij gegidst van almacht, onmacht, machtsstrijd naar kracht waardoor ik meer in balans ben en beter instaat ben om doordacht keuzes te maken.

augustus 2012


Ivonne van den berg

De afdeling Openbare Geestelijke Gezondheidszorg van de GGD Rotterdam e.o had de taak om 22 Lokale Zorgnetwerken inhoudelijk aan te sturen. Coördinatoren van deze netwerken waren aangesloten bij acht verschillende werkgevers. De netwerken zijn bottom- up ontstaan en kenden jarenlang een grote autonomie. Een gevolg daarvan was o.a. dat het aanbod versnipperd was en de werkwijze niet uniform.
We hebben Ben Venneman gevraagd om ons te helpen de methodiek van de “Individuele OGGZ” te helpen ontwikkelen en beschrijven.
Het traject startte in augustus 2004. Parallel hieraan ging de GGD reorganiseren en werd er besloten om het werkgeverschap van de coördinatoren Lokale Zorgnetwerken in één hand bijeen te brengen, de GGD Rotterdam e.o..

Voor de ontwikkeling en beschrijving van de methodiek werd gekozen voor “ontwerpend leren”. Een kleine ontwerpgroep nam het voortouw en communiceerde geregeld met de achterban. In dit proces kwam regelmatig de overdracht van het werkgeverschap aan de orde en onzekerheden rondom de gelijktijdige interne reorganisatie bij de GGD.

Ben sloot aan bij deze processen en hield tegelijkertijd oog voor de centrale opdracht.
Hij toonde daarbij veel geduld en empathie, bewoog mee met de mensen en keerde weer terug naar de centrale vraag. Hij wees mensen geregeld op hun eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden. Het traject is positief geëvalueerd en we zijn beland in de de implementatiefase.
Het is een succes geworden, omdat Ben naast een ruime inhoudelijke deskundigheid, zijn brede vakkennis gecombineerd met vaardigheden op het terrein van de groepsdynamica en veranderingsprocessen.

Yvonne van der Berg, Sectieleider Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, mei 2011

 

 

professional writer serviceacademic writing