Ben Venneman is eigenaar van Bureau Ben Venneman. Na ervaring te hebben opgedaan in het werken in de GGZ en Post-HBO onderwijs ben ik vanaf 2001 actief als trainer, coach, adviseur én ontwerper van methodieken en (her)inrichting van netwerk en ketensamenwerking in gezondheidszorg, publieke sector en onderwijs.
Met mijn brede ervaring ben ik adviseur en gesprekspartner voor raden van Bestuur, directies en managers, beleidsmedewerkers van gemeenten en projectleiders.

Mijn kwaliteit ligt in het met passie, vakmanschap en oog voor menselijke mogelijkheden:

– Ontwikkelen en doordenken van nieuw beleid en samenwerkings– of vakinhoudelijke concepten. En deze vertalen naar modellen en werkprocessen, waarbij zelfregie en zelfbepaling van burger(s), cliënt of cliëntengroepen en de professionals centraal staat.
– Inrichten van een leeromgeving waarin een mens, groep professionals of organisatie samen werken aan veranderingen, verbeteringen of vernieuwingen in hun omgeving.
– Trainen en coachen van mensen die in het leven, de carrière of het vakgebied het optimale uit zichzelf of team willen halen.

Inmiddels ben ik onderdeel van een breed en gevarieerd netwerk van ondernemende professionals, adviesbureaus en zzp-ers. Ik maak – daar waar nodig – bij het uitvoeren van opdrachten gebruik van de aanwezige specifieke kennis of vaardigheden op het gebied van communicatie, jeugdzorg, GGZ, wijkontwikkeling, ict, zorgontwikkeling, ketensamenwerking, organisatieadvies, training en scholing.
Actuele innovaties binnen Bureau Ben Venneman zijn gericht op ketenregie en netwerksamenwerking (inrichten en trainen wijkteams, interprofessionele samenwerking), bewonergestuurde wijkontwikkeling ( Mötemodel ism Bureau Kees Onderwater), ontwikkelen van gemeentelijke regiefunctie

Samen met opdrachtgevers en partners werk ik aan mijn motto:   ‘Samen werken voor iets groters dan onszelf’.

Download mijn Profiel en aanbod