Mijn carrière in vogelvlucht

Vanaf de jaren ’80.
Jaren ’80 werken in de geestelijke gezondheidszorg. Als (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige gewerkt in verschillende klinische en ambulante psychiatrische settings.
Trefwoorden: de ‘gekke zijde’ van het leven, betrokkenheid, menselijke maat en waardigheid

De jaren ’90.
Jaren ’90 de overstap naar het Post-HBO onderwijs Faculteit Gezondheidszorg in Utrecht en vanaf 1998 manager contractactiviteiten bij het Transferpunt Gezondheidszorgopleidingen ( onderdeel van de Saxion Hogeschool in Enschede). Verplegingswetenschappen gestudeerd en 1e graads docentschap behaald.
Trefwoorden: leren en reflecteren, visie, innovatie, daadkracht

Van 2000 tot 2010.
Vanaf 2000 tot 2010, de stap gezet naar het zelfstandig ondernemen. In aanvang parttime, vanaf begin 2003 start ik volledig met Bureau Ben Venneman. Stap voor stap een herkenbare en eigen plaats als zelfstandig ondernemer.
Trefwoorden: onafhankelijkheid, inspireren, respect, samenwerken, zelfbepaling, keuze in vrijheid, context en communicatie

Van 2010 tot nu.
Van zelfstandig ondernemen naar ‘samen’ ondernemen. Met een duidelijke visie op zelfregie, leren in een context, samen met opdrachtgevers en partners werken aan vernieuwingen op het gebied van zorg, onderwijs en wijken. Bureau Ben Venneman staat als een nieuw huis.
Trefwoorden: zelfregie en menselijke mogelijkheden, bundelen van kracht en talent, verbinden en toekomst

Leren en werken
In alle projecten staat het leren van mensen, individueel en in groepen op de voorgrond. Projecten worden ingericht volgens de principes van context- en oplossingsgericht denken en handelen, waarderend vernieuwen en het Compas-Model.

Ik werk veelvuldig samen met trainers, adviseurs, bureaus en instellingen. Dat kan door samen te werken in een project of door het inzetten van trainers in leerwerktrajecten. Ik hecht veel waarde aan het verbinden van menselijke kwaliteiten en mogelijkheden scheppen waarin mensen zowel professioneel als persoonlijk hun kwaliteiten kunnen benutten en tonen!

Het aanbod van training, coaching, methodiekontwikkeling en organisatieadvies worden ingezet in een breed werkveld: (geestelijke) gezondheidszorg, welzijnszorg, onderwijs ( <speciaal> basisonderwijs, voorgezet onderwijs, MBO en HBO), openbare geestelijke gezondheidszorg, regionale instellingen beschermde woonvormen en gemeente.

Een bijzonder aanbod is de persoonlijke coaching: vaak gebruikt bij levensvraagstukken, belemmeringen in functioneren in werk en prive, keuzemomenten prive en in werk. Met een combinatie van het contextspel, de oplossingsgerichte benadering en het Compas-model wordt gewerkt aan een concreet en inspirerend toekomstbeeld en de stappen die nodig zijn om je eigen doelen te bereiken. Als de gecoachte dat wenst kan een astrologische duiding een concrete en verhelderende aanvulling zijn.