We willen zelf over ons leven beschikken. Dat zijn woorden die op vanzelfsprekende instemming kunnen rekenen. Ze gaan naar mijn idee over drie belangrijke zaken die we dagelijks ervaren: respect, ons geluk en gevoel van regie in mijn eigen leven.

Ik ben van mening dat ieder mens het recht op regie in het eigen leven heeft, binnen de mogelijkheden en grenzen van  de persoon en de omgeving waarin hij leeft.  Zelfbepaling van de mens valt of staat met vrijheid, respect en het ontmoeten van elkaar. Om dit te kunnen realiseren is het nodig dat mensen ongeacht hun ras, religie, etniciteit, bepaalde sociale groep of politieke overtuiging met elkaar blijven communiceren. In alles wat ik vanuit mijn Bureau onderneem stel ik telkens de vraag: ” Wat kan deze mens, organisatie, of dit team doen en zijn?” Daarbij is het respect voor het vermogen tot zelfbepaling van mensen en de mogelijkheden in de context van het leven een beslissende waarde.

Om mensen, teams en organisaties te ondersteunen in de ontwikkeling tot zelfbepaling hanteer ik een aantal opvattingen over wie de mens is die een leervraag heeft of om hulp en ondersteuning vraagt.

Mijn mensvisie
Een mens is van nature een redelijk mens, die niet in het wilde weg maar wat doet
( ‘goede redenen heeft voor zijn handelen’) Door de tijd heen ontwikkelt ieder mens een eigen manier van omgaan met dagelijkse gebeurtenissen, problematische situaties en patronen die ontstaan tussen hem en zijn leefomgeving.

Een mens leeft vanuit zijn eigen – sociale en menselijke werkelijkheid. Daarbij is de mens onderdeel van een krachtenspel tussen zichzelf en de leefomgeving.

Een mens komt tot mens-zijn door onderdeel te zijn van een web van relaties. Ieder mens wil  gezien worden en wil in relaties betekenisvol en nuttig zijn.

Een mens wil ten diepste zelf sturing en betekenis geven aan zijn leven.
Deze mensvisie geeft richting aan het handelen van alle activiteiten van Bureau Ben Venneman en samenwerkingsrelaties en komt tot uitdrukking in vier basisprincipes.

Denken, doen en ontmoeten met vier principes

  1. Alleen een mens kan zijn eigen gewoontes veranderen;  coaching, trainen, teamleren, organisatieleren of leren in een wijk,  zijn altijd een vorm van zelf-leren. Het is aan de persoon, een groep mensen, een team of organisatie zijn eigen leerproces te ontwikkelen
  2. Bureau Ben Venneman en samenwerkende partners creëert samen met de ‘cliënt’ en zijn omgeving ( werk, thuis, persoonlijke leven) een situatie waarin leren en ontwikkeling mogelijk is.
  3. De bijdrage en wens om te veranderen van de ‘cliënt’ is voorwaarde voor het samenwerken bij het oplossen van moeilijkheden, ongewenste situaties of het leren accepteren en omgaan met beperkingen die er zijn.
  4. De bijdrage van Bureau Ben Venneman en samenwerkende partners  is om deze arbeid zo aangenaam, hoopvol, concreet en eenvoudig mogelijk te maken.