Pareltje 4 Steun in Context

Steun in context

Ieder van ons heeft een grens, een keerpunt, waaruit blijkt dat de manier waarop wij leven niet meer werkt. De uiteindelijke keuze wordt dan: blijf je op dezelfde manier doorgaan, over verander je? In mij is deze verschuiving tot stand gekomen toen een scheiding zich aankondigde, zich overweldigend voltrok en mij voor een korte periode volledig in ‘stop’ zette. Het verlies aan al het gekoesterde, vertrouwde van gezin en relatie dwong mij om mijn relatie tot de wereld te herzien.

Er ontstond een niet meer te keren energie om het leven op een nieuwe manier tegemoet te treden. Het leek er steeds meer op dat een onzichtbare hand me door scheiding en alle emoties en feitelijke ballast heen duwde. Had nog maar kort een nieuwe baan toen ik mijn directeur op een dag vertelde dat ik wilde stoppen. Hij maakte een genereus gebaar door mij de ruimte te geven om het ondernemerschap te ontdekken: Bureau Ben Venneman.
Essentie van Bureau Ben Venneman is  ‘Steun in context’.  Na 12 jaar durf ik te zeggen dat mijn voor-eens-en-altijd besluit in 2001 de basis is geweest van een nieuwe kijk op mezelf, de relatie tot mijn kinderen en ex-partner, de wereld. Heb ontdekt dat ik het voorrecht heb gehad om op onverwachte momenten de meest aardige mensen als gids tegen te komen. Prachtige steunbronnen. Soms door een spiegel voor te houden hoe ik mezelf vastdraaide in zelfopgelegde beperkingen, een andere keer samen in energie terecht te komen om mooie projecten te starten. En altijd weer een diep vertrouwen in wat steun kan doen in momenten dat je in twijfel en angst dreigt te vervallen.
Niet alleen de lessen die ik heb geleerd zijn een cadeau. Het doordringende gevoel van een grotere macht die me steunt, geeft mij het vertrouwen dat ik op de juiste weg ben. Steun in de vorm van een nieuwe relatie, nieuwe mensen op mijn pad, organisaties en professionals die vertrouwen in me hebben, zorgt ervoor dat ik keuzes maak en beslissingen neem, mijn eigen toekomst creëer.
Steun in Context is nog altijd de bron van mijn leven en werk, en onlosmakelijk verbonden met de gedachte dat we allemaal verlangen naar verbinding met iets dat groter is dan onszelf.

 

Written by