Pareltje 6 Steun in Context, heb de vragen lief!

In mijn coachingsgesprekken komt regelmatig de vraag naar voren hoe  om te gaan met allerlei vragen over werk, privé of het leven. Mensen verwachten antwoorden, verwachten uitkomsten in de vorm van advies en tips en doe-het-maar-zo aanpak.

Ik probeer natuurlijk het bewustzijn op de vragen zelf te vergroten. De volgende tekst is daarbij steunend.

Heb geduld met wat onopgelost in uw hart woont
En probeer de vragen zelf lief te hebben
Zoek niet naar de antwoorden
Zij worden u wellicht nu niet gegeven
Omdat u niet in staat zou zijn ze te leven
En waar het om gaat is: alles te leven
Leef de vragen nu
Misschien dat u, op een dag in de toekomst
Langzamerhand, zonder het zelfs te merken
Uw weg naar de antwoorden leeft.

Written by