Partners

[note color=”#f2f2f2″]Samenwerken aan iets groters dan onszelf is de drijvende kracht en missie van Bureau Ben Venneman. Over institutionele grenzen en belangen heen stappen levert een nieuwe wereld op. Dagelijks ervaren wij hoe professionele kennis, vaardigheid en innovatieve uitdagingen kracht geeft aan vraagstukken van opdrachtgevers en de samenwerking die daarbij ontstaat.  [/note]

Ook samenwerken aan iets groters dan onszelf,  neem gerust contact op!

Bureau Ben Venneman werkt samen met verschillende mensen, organisaties en partners:

 Kees Onderwater – www.werkenindewijk.nl

 Kees is een innovatief en visionair op het gebied van zorg, wijkontwikkelinge  en bewonergestuurde wijkontwikkeling 


Caren Kunst – www.goodcaresupport.nl

Caren is een dwarse, visionaire denker en professional in hart en nieren. Samenwerken betekent bij haar altijd grenzen verleggen in zorg en samenleving. Aanrader: volg haar op twitter: @zorgenzo


JB Lorenz – www.jblorenz.nl

Een partner met een breed palet aan deskundigheden en professionele medewerkers. Een uitstekende partner op het gebied van Jeugdzorg en transities bij gemeenten. Samen met Joost Kadijk een project bij de gemeente Bernisse uitgevoerd.


 Joppe de Schepper  – www.jopict.nl

 Joppe is al jarenlang mijn ict-man en verantwoordelijk voor de uitstraling en opbouw van mijn website


 Floris Venneman – www.venterprise.nl

Floris mijn zoon en een jonge en creatieve ondernemer op het gebied. Ondersteunt ondernemers bij het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en het verbinden van off line-online.


 Marcel Smits – www.psya-zorg.nl

Marcel is een innovatieve ondernemer in de GGZ, durft nieuwe wegen in te slaan en verbind goede GGZ-zorg met kostenbewust werken. Samen met hem ( en anderen) werk ik een geïntegreerde GGZ in wijken, sociale teams en wijkzorgteams.


 Marianne Geurts – www.mariannegeurts.com

Met hart en ziel oplossingsgericht werken, Marianne ten voeten uit. In de samenwerking met Marianne word ik getroffen door haar gerichte, energieke manier om op zoek te gaan naar mogelijkheden van een mens en zijn situatie. Het werken met systemische opstellingen is haar aanvullende kracht.


 C3 Group – www.c3group.nl

Met Robert van Brakel en de C3 group werk ik samen aan SmartonPeople, software voor slimme, menselijke en duurzame ketensamenwerking met regie op resultaat. Steeds meer gemeente en multidisciplinaire teams maken gebruik van dit programma.


 Adrie de Leeuw ( bureau Adel)

Adrie is al jarenlang mijn vaste partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van oplossingsgerichte trainingen. Een creatieve man met praktijkervaring en voorbeelden ( hulpverlening, coaching en POH-GGZ) die tot de verbeelding spreken en altijd raak zijn.