Context

Alles wat een mens zegt of doet krijgt zijn betekenis in de context waarin hij zich bevindt. Thuis in het gezin, op het sportveld, in de buurt of wijk, in een behandelsetting. Situaties die op een eigen manier betekenis geven aan mensen, onderlinge verhoudingen, wensen en behoeften. Zonder context heeft gedrag geen betekenis. Elke context, of sociale omgeving, heeft een samenhang, een verband. Uitzoomen op de samenhang van verschijnselen, relaties helpt om een context te begrijpen. Ik zie de mens in zijn context als een homo dialogicus. De mens die samen met anderen zin probeert te geven aan het leven. Een mens die binnen zijn mogelijkheden, als wezen, zijn best doet om een zinvol en gelukkig leven te leiden, samen met de mensen die hij graag ziet. Elk mens zal in zijn omgeving op zoek gaan naar het vervullen van zijn psychologische en fysieke behoeften, het vormgeven aan zijn zelfregie.

Zelfregie toto uitdrukking brengen in een omgeving is mede afhankelijk van drie menselijke basisbehoeften, samen het begrip ‘Zelfbepaling’ genoemd. Zelfbepaling biedt het theoretische en wetenschappelijke fundament voor zelfregie. Zelfbepaling ligt vanaf de geboorte in de mens opgesloten en wordt omschreven als drie menselijke basisbehoeften, te weten

  • De behoefte aan autonomie: Het gevoel zelf je leven te kunnen sturen.
    Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd voor taken en activiteiten waarbij ze ervaren zelf controle te hebben over wat ze doen en over het resultaat. Dit wordt uitgedrukt in de fundamentele behoefte om eigen keuzes te maken.
  • De behoefte aan verbondenheid met andere mensen: Het gevoel samen met anderen in het leven te staan en steun te ondervinden. Verbondenheid geeft een positief gevoel van identiteit, en geeft betekenis en zin aan de omgeving waarin je leeft.
  • De behoefte aan competentie: Het gevoel de wereld aan te kunnen, de vaardigheden en mogelijkheden van jezelf kennen en gebruiken. Het vertrouwen hebben in eigen vaardigheden ( Ryan & Deci, 2000)

 Een context is een permanente plek waar een mens elke dag wordt geconfronteerd met talloze beslissingen en keuzes. En hoe we ook ons best doen, we kiezen vaak niet datgene waarvan we weten dat het ‘goed voor ons is’. Dit komt deels door het feit dat de ‘juiste keuze’ vaak de moeilijkste keuze is. Soms maken we een keuze waarbij we iets van wat we zelf belangrijk vinden moeten opofferen of iets laten omdat de omgeving daar om vraagt. Hoe een keuze ook uitvalt, elk mens zal proberen de regie over zijn eigen leven te behouden.

Ik doe mijn werk in en met de context, met de mensen die ik daarin ontmoet en spreek. Dat doe ik vanuit een aantal overtuigingen:

–          Elk mens leeft binnen een dialogische spanning tussen ik en de anderen. De mens is van nature een sociaal wezen dat in de eerste plaats gericht is op aansluiting bij anderen. Veelal ook om de    eigen identiteit te kunnen schragen, te ervaren.

–          De context biedt veel meer dan we als mensen kunnen bevatten. Door grotere aandacht en oplettendheid voor mogelijkheden en beperkingen kunnen we leren preciezer te voelen hoe het met onszelf gesteld is en hoe we kunnen handelen.

Zo kunnen veel dingen voor onszelf duidelijker worden: lichamelijke gewaarwordingen, emoties, stemmingen, details van relaties, patronen in gedrag en communicatie en teneur van gedachten en dagdromen en rollen in het leven.

–          De context biedt een natuurlijke omgeving om zelfkennis te vergroten, of het nu gaat om een persoon, een team van professionals of een organisatie

–          De context is gevuld met verhalen. Vroegste en belangrijkste herinneringen zijn de bouwstenen van toekomstverhalen. Vertellen helpt om jezelf te leren kennen, betekenis te geven aan je rol in de contexten waarin je – samen -leeft, werkt, creëert.

–          De systeemtheorie en chaostheorie helpen om scherpzinnig en verhelderend de context te doorzien met concrete handvatten om gedrag en communicatie te beïnvloeden

–          Context = communicatie =interactie = gedrag = beïnvloeding 

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero diam, elementum eget porttitor at, tincidunt at nulla.