Tag Archives: burgerkracht

Trainingen Sociale teams

In de afgelopen periode verschillende basis-trainingen voor sociale teams begonnen in de gemeenten Hendrik Ido Ambacht, Menterwolde, Slochteren en Hoogezand Sappemeer ( 2 teams). Samen met mijn collega Kees Bartelds ( orthopedagoog bij BJZ, tegenwoordig lid experteam Jeugd van GGD Groningen) hebben een leeromgeving ontwikkeld rondom een viertal thema’s :...
Lees verder

De paradox van duizelen en duimen in de wijk!

De laatste paar jaar is er in het sociale domein een enorme beweging op gang gekomen. Onder invloed van transities in de Jeugdzorg, WMO en Werk en Inkomen zijn organisaties  en professionals in de benen gekomen. Het laatste halfjaar spreek ik steeds vaker managers, beleidsmakers, directeuren, professionals en steevast hoor...
Lees verder

Bureau Ben Venneman werkt met het Compas-model

Een belangrijke opgave voor professionals ligt in het feit om minder het eigen aanbod op de voorgrond te stellen, klanten, burgers niet langer te betuttelen met professionele oplossingen, methodieken, programma’s, richtlijnen etc. Maar het omzetten van jarenlange professionele routines en overtuigingen naar een op eigen kracht en regie gebaseerde werkwijze...
Lees verder

Training Sociaal team Hoogezand

Samen met de gemeente Hoogezand, welzijnsorganisatie Kwartier Zorg en Welzijn is besloten om het 1e sociaal team in Hoogezand te gaan trainen. Het trainen is onderdeel van een leerlandschap, waarin drie leerlijnen integraal het sociaal team ondersteunen bij teamvorming, aanleren professionele vaardigheden,  methodiekontwikkeling en professionele reflectie: leerlijn 1. training: Zelfregie...
Lees verder