Tag Archives: Compasmodel

Overlast aangepakt in Hilversum in Keerpunt en met Compasmodel

Sinds begin 2012 zijn de gemeente Hilversum, de RIBW Cocon en GGZ Centraal begonnen met het uitvoeren van het Keerpuntproject. Kern van de aanpak is dat een groep dak-en thuislozen met overlastgevend gedrag via de principes van Housing First worden begeleidt. Ze krijgen onder strenge voorwaarden een huis en intensief...
Lees verder

Vernieuwing AWBZ in IJmond gemeentes: Compasmodel en Kwartiermaken als ruggegraat!

De IJmond-gemeentes Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben met verschillende zorg/welzijnaanbieders plannen ontwikkeld om een flinke stap te zetten op het gebied van sociale activering en participatie van mensen met een verstandelijke beperking en/of chronische psychiatrische problematiek.Er zijn een aantal pilot ingericht om vorm en inhoud te geven aan inloop-...
Lees verder

Workshop Steungroepaanpak Sue Young

Op woensdag 18 oktober organiseert de Groeiacademie, expertise – en begeleidingscentrum voor 24 basisscholen + een SBO van de Groeiling in Gouda een miniconferentie over Pesten. Ingrid Bakker ( orthopedagoog SBO Oostvogel) en Ben Venneman ( trainer, adviseur) geven een workshop op basis van het oplossingsgericht werken, de steungroepaanpak Sue...
Lees verder

Integraal samenwerken in netwerken: Patronen herkennen en doorbreken

Gisteren samen met Robert van Brakel van de C3 Group een Masterclass verzorgt voor een groep professionals werkzaam in de gemeente Capelle aan den IJssel: beleidsmedewerkers gemeente, coördinatoren van verschillende netwerken ( eropaf, jeugd, ex-gedetineerden, overlast, Gosa, lokale zorgnetwerk). De gemeente heeft gekozen om het SmartonPeople keteninformatiesysteem te gaan gebruiken....
Lees verder

Evaluatie Training Compas Model: RIBW K/AM, team BZW Beverwijk

Evaluatie In de periode oktober 2012 – april 2013 heb ik de Training  ‘Constructieve Communicatie; een communicatieve benadering van zelfbepaling en de menselijke ontwikkeling, uitgevoerd bij het BZW team ( Beverwijk) van de RIBW K/AM. Het team staat voor de opdracht om hun werkwijze te kantelen naar het werken in...
Lees verder