Tag Archives: gemeentelijke transitie

Blind geloof in wijkteams vraagt om nuancering

Frank van Steenbergen en Julia Wittmayer houden een pleidooi om niet alle kaarten op een sociaal team in te zetten als het gaat om het oplossen van allerlei problemen in wijken. Ze stellen goede vragen die door gemeenten en ambtenaren beantwoord moeten worden voordat je belangrijke keuzes maakt. Wat ik...
Lees verder

Werken in de wijk: vormen van zelfregie

In bijgaande handout een korte tekst en uitleg over de drie vormen van zelfregie: als zelforganiserend principe, als participerend principe, als professioneel organiserend principe. 2013 tekst over drie vormen van zelfregie Met het toepassen van het COMPAS-model kunnen de principes in praktijk worden gebracht. Meer weten ga naar de contactpagina...
Lees verder

7 voordelen van het Compasmodel

Het Compasmodel is niet eenvoudig en toch simpel te gebruiken. Kenmerkend zijn de bedenkingen en bezwaren die professionals hebben als ze beginnen te werken met het model. Vaak liggen overtuigingen over beperkingen van een cliënt of groep cliënten daar aan ten grondslag. “Deze  cliënt kan dat niet, is verstandelijk te...
Lees verder

Sociaal team: Proces by Design

Proces by Design is een dienst van Bureau Ben Venneman om gemeenten te ondersteunen bij het ontwerp van teams die in wijken en specifieke gebieden in een stad, regio hun werk doen ( sociale teams, gebiedsteams, interventieteams, eropaf teams,etc). Het Proces by Designprogramma van Bureau Ben Venneman is gebaseerd op...
Lees verder

De paradox van duizelen en duimen in de wijk!

De laatste paar jaar is er in het sociale domein een enorme beweging op gang gekomen. Onder invloed van transities in de Jeugdzorg, WMO en Werk en Inkomen zijn organisaties  en professionals in de benen gekomen. Het laatste halfjaar spreek ik steeds vaker managers, beleidsmakers, directeuren, professionals en steevast hoor...
Lees verder