Tag Archives: gemeentelijke transities

BurenBond, zelforganisatie voor kwetsbaren concreet maken

De komende jaren zijn steeds meer kwetsbare burgers aangewezen op zorg in hun buurt of wijk. Voorzichtige schattingen zeggen dat het 78.000 betreft. Ik denk dat het aantal vele malen hoger ligt. Traditionele structuren lossen dit probleem niet op. Anders denken over oplossingen kunt u lezen in dit lezenswaardige artikel....
Lees verder

Sociale Dienstverlening in een inclusieve maatschappij: ‘werken’ en ‘participatie’ staan centraal

Er is een ingrijpende herstructurering gaande in het sociale domein. Werk is één van de belangrijke thema’s. In de Whitepaper van Wouter Limmen, Ben Venneman en Jan de Jonge wordt dit thema besproken. De auteurs presenteren een werkwijze waarmee integraal, professioneel en efficiënt gewerkt wordt  met de de groep burgers...
Lees verder

Aankondiging Congres: De Kracht van het sociaal team

Er zijn nieuwe ontwikkelingen en trends in de zorg. Om u over deze veranderingen en de daarbij komende kansen en mogelijkheden te informeren, hebben uitgeverij SWP en Logacom het congres De Kracht van het sociale wijkteam ontwikkeld. Tijdens dit congres op 17 december aanstaande informeren inspirerende en ervaren sprekers u middels het...
Lees verder

GGD en haar rol in de wereld van gemeentelijke transitie?

De afgelopen periode ben ik door verschillende GGD-en(directie, beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals) benaderd met de vraag hoe kan de GGD, onze afdeling Maatschappelijke Zorg, ons Meldpunt Zorg en Overlast zich beter positioneren in de context van gemeentelijke transities, de groei van sociale wijkteams en een afbrokkelende vraag naar regie. Gemeenten...
Lees verder

Client en samensturing in tijden van decentralisaties

  Movisie heeft een traject afgesloten waarin ze samen met clientorganisaties en professionals hebben nagedacht  hoe cliënten die gebruik maken van zorg en welzijn zoveel mogelijk de regie in eigen hand nemen.  Deze handreiking is  voor organisaties die bezig zijn met cliënt- en samensturing. Wat is cruciaal als een cliënt...
Lees verder