Tag Archives: housing First

Methodiek Keerpunt: een mooie co-creatie!

Het beschrijven van de methodiek van werken in het project Keerpunt in Hilversum is een mooi voorbeeld hoe een trainingstraject, het team en de coördinatoren (Huub Smits en Harko Koeleman) een inspirerende leeromgeving opleverde. Het Keerpunt is opgezet volgens de principes van Housing First en wordt door het fact team...
Lees verder

Praktijkonderzoek Keerpunt in Hilversum

Medewerkers van het ACT team GGZ Centraal en RIBW Cocon te Hilversum werken al ruim 1 1/2 jaar samen in het Keerpunt. Een project, gebaseerd op Housing First, dat gestart is om 12 dak -en thuislozen ( veelplegers) via het Keerpunt te begeleiden van straatgedrag naar woongedrag. Het Compasmodel is...
Lees verder

Overlast aangepakt in Hilversum in Keerpunt en met Compasmodel

Sinds begin 2012 zijn de gemeente Hilversum, de RIBW Cocon en GGZ Centraal begonnen met het uitvoeren van het Keerpuntproject. Kern van de aanpak is dat een groep dak-en thuislozen met overlastgevend gedrag via de principes van Housing First worden begeleidt. Ze krijgen onder strenge voorwaarden een huis en intensief...
Lees verder

Bureau Ben Venneman werkt met het Compas-model

Een belangrijke opgave voor professionals ligt in het feit om minder het eigen aanbod op de voorgrond te stellen, klanten, burgers niet langer te betuttelen met professionele oplossingen, methodieken, programma’s, richtlijnen etc. Maar het omzetten van jarenlange professionele routines en overtuigingen naar een op eigen kracht en regie gebaseerde werkwijze...
Lees verder

Training Housing First team, Keerpunt Hilversum

Dinsdag was de aftrap van de training Keerpunt, te Hilversum. Het nieuw samengestelde team richt zich op het begeleiden van dak en thuislozen in de gemeente Hilversum, die via de werkprincipes van Housing First worden begeleid. De training is een combinatie van reflectie op dagelijkse praktijksituaties, bestuderen van theorie en...
Lees verder