Tag Archives: kwartiermaken

Masterclass sociaal makelaar

Gisteravond, 23 april,  samen met collega Wil Huige een inspirerende Masterclass verzorgt voor een groep Maatschappelijk Werkers van Kwadraad, een welzijnsorganisatie met vestigingen in Zuid Holland. Thema: Maatschappelijk werk in sociale teams en het inzetten van de rol van Sociaal Makelaar. De Masterclass is onderdeel van een leercirkel, opgezet vanuit...
Lees verder

Vernieuwing AWBZ in IJmond gemeentes: Compasmodel en Kwartiermaken als ruggegraat!

Vandaag samen met Gerda Scholtens begonnen met de Training ‘Pakkans’ in Beverwijk. Professionals, werkzaam in drie pilots in Beverwijk, Velsen en Heemskerk worden getraind om te innoveren op het gebied van dagactivering, dagbesteding en participatie van mensen in kwetsbare en risicovolle situaties in wijken. Gemeenschappelijk zijn ook een aantal uitgangspunten: – de...
Lees verder

7 voordelen van het Compasmodel

Het Compasmodel is niet eenvoudig en toch simpel te gebruiken. Kenmerkend zijn de bedenkingen en bezwaren die professionals hebben als ze beginnen te werken met het model. Vaak liggen overtuigingen over beperkingen van een cliënt of groep cliënten daar aan ten grondslag. “Deze  cliënt kan dat niet, is verstandelijk te...
Lees verder

Vernieuwing AWBZ in IJmond gemeentes: Compasmodel en Kwartiermaken als ruggegraat!

De IJmond-gemeentes Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben met verschillende zorg/welzijnaanbieders plannen ontwikkeld om een flinke stap te zetten op het gebied van sociale activering en participatie van mensen met een verstandelijke beperking en/of chronische psychiatrische problematiek.Er zijn een aantal pilot ingericht om vorm en inhoud te geven aan inloop-...
Lees verder

Kwetsbare mensen?

Eindelijk komt de discussie op gang of het wel vanzelfsprekend is om mensen waar het niet goed mee gaat ( in onze ogen!) als kwetsbaar te betitelen. Er wordt bewust of onbewust een scheiding aangebracht tussen groepen burgers.  Andries Baart, Hoogleraar Presentie en Zorg aan de Universiteit van Humanistiek in...
Lees verder