Tag Archives: participatie

Verantwoordelijkheid nemen voor je wijk is Maatwerk

Kees Onderwater en Ben Venneman hebben een artikel geschreven over bewonergestuurde wijkontwikkeling Hoe kunnen bewoners zelf aan de slag met initiatieven en bedrijven in hun eigen buurt? Kunnen ze kostendekkend gaan werken voor hun buurtgenoten met en zonder beperking? Het Seriti Instituut for Community Development in Zuid Afrika ontwikkelde een...
Lees verder

Participatiekompas: Informatieportal voor vraagstukken en kwesties met betrekking tot Participatie

Participatiekompas is een verzamelplek van kennis en praktijkervaringen over patiënten- en cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg. Naast publicaties, methoden en tools biedt de website ook praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen. http://www.participatiekompas.nl/over-participatiekompas...
Lees verder

Werken in de wijk: vormen van zelfregie

In bijgaande handout een korte tekst en uitleg over de drie vormen van zelfregie: als zelforganiserend principe, als participerend principe, als professioneel organiserend principe. 2013 tekst over drie vormen van zelfregie Met het toepassen van het COMPAS-model kunnen de principes in praktijk worden gebracht. Meer weten ga naar de contactpagina...
Lees verder

7 voordelen van het Compasmodel

Het Compasmodel is niet eenvoudig en toch simpel te gebruiken. Kenmerkend zijn de bedenkingen en bezwaren die professionals hebben als ze beginnen te werken met het model. Vaak liggen overtuigingen over beperkingen van een cliënt of groep cliënten daar aan ten grondslag. “Deze  cliënt kan dat niet, is verstandelijk te...
Lees verder

De paradox van duizelen en duimen in de wijk!

De laatste paar jaar is er in het sociale domein een enorme beweging op gang gekomen. Onder invloed van transities in de Jeugdzorg, WMO en Werk en Inkomen zijn organisaties  en professionals in de benen gekomen. Het laatste halfjaar spreek ik steeds vaker managers, beleidsmakers, directeuren, professionals en steevast hoor...
Lees verder