Tag Archives: sociaal team

Masterclass sociaal makelaar

Gisteravond, 23 april,  samen met collega Wil Huige een inspirerende Masterclass verzorgt voor een groep Maatschappelijk Werkers van Kwadraad, een welzijnsorganisatie met vestigingen in Zuid Holland. Thema: Maatschappelijk werk in sociale teams en het inzetten van de rol van Sociaal Makelaar. De Masterclass is onderdeel van een leercirkel, opgezet vanuit...
Lees verder

Samen leren en innoveren in een sociaal team

Eind 2013 is de pilot ‘Doorontwikkeling sociaal team Hoogezand’ afgerond. Samen met het team, mijn collega trainer Kees Bartelds is hebben we een  intensieve, leerzame periode van experimenteren met de nieuwe werkwijze afgerond. We hebben voor dit project een leeromgeving vormgegeven, waarin het sociale team is uitgedaagd om samen te...
Lees verder

Sociale teams: leren en innoveren

Sociale teams zijn ‘hot’. In veel gemeenten wordt gewerkt aan het ontwikkelen van sociale wijkteams, in alle vormen en maten. De kern van deze gebiedsteams is het versterken van eigen kracht en zelfregie,  het overdragen van verantwoordelijkheden naar burgers,  problematische situaties oplossen door inzet van mensen uit de directe omgeving....
Lees verder

Werken in de wijk: vormen van zelfregie

In bijgaande handout een korte tekst en uitleg over de drie vormen van zelfregie: als zelforganiserend principe, als participerend principe, als professioneel organiserend principe. 2013 tekst over drie vormen van zelfregie Met het toepassen van het COMPAS-model kunnen de principes in praktijk worden gebracht. Meer weten ga naar de contactpagina...
Lees verder