Tag Archives: social work gemeentelijke transities

BurenBond, zelforganisatie voor kwetsbaren concreet maken

De komende jaren zijn steeds meer kwetsbare burgers aangewezen op zorg in hun buurt of wijk. Voorzichtige schattingen zeggen dat het 78.000 betreft. Ik denk dat het aantal vele malen hoger ligt. Traditionele structuren lossen dit probleem niet op. Anders denken over oplossingen kunt u lezen in dit lezenswaardige artikel....
Lees verder

Nieuwe samenleving vraagt om nieuwe ‘Hogere Sociale Studies’

 De sociale structuur van de samenleving verandert. Collectieve voorzieningen van vroeger maken plaats voor sociale structuren waar veel meer van burgers zelf wordt verwacht (burgerkracht en participatiesamenleving). Daarnaast nemen overheidsvoorzieningen (de verzorgingsstaat) af als gevolg van bezuinigingen en verschuiven overheidstaken door decentralisatie naar de lokale overheid waardoor gemeenten genoodzaakt zijn...
Lees verder