Tag Archives: sociale teams

Nieuw rapport RMO: Leren innoveren in het sociaal domein

Afgelopen week heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling zijn zoveelste rapport afgescheiden over het richten van de transitie en transformatie van de samenleving ( mbt zorg en welzijn). Door onderstaande link aan te klikken komt u bij een recensie van Nico de Boer. Hij geeft terecht aan dat het rapport...
Lees verder

Wijkverpleegkundige GGZ-zorg in de wijk

DE GGZ-WIJKVERPLEEGKUNDIGE, DE VERBINDENDE SCHAKEL! Zelfregie van burgers met gezondheidsproblemen die verband houden met sociaal-maatschappelijke problemen, leef-en werkomstandigheden of het gevolg zijn van een psychiatrische ziekte vragen om een nieuwe kijk op het organiseren van geestelijke gezondheidszorg in de wijk. Met dit artikel willen wij een schets en visie geven op het thema...
Lees verder

Sociale Dienstverlening in een inclusieve maatschappij: ‘werken’ en ‘participatie’ staan centraal

Er is een ingrijpende herstructurering gaande in het sociale domein. Werk is één van de belangrijke thema’s. In de Whitepaper van Wouter Limmen, Ben Venneman en Jan de Jonge wordt dit thema besproken. De auteurs presenteren een werkwijze waarmee integraal, professioneel en efficiënt gewerkt wordt  met de de groep burgers...
Lees verder

Blind geloof in wijkteams vraagt om nuancering

Frank van Steenbergen en Julia Wittmayer houden een pleidooi om niet alle kaarten op een sociaal team in te zetten als het gaat om het oplossen van allerlei problemen in wijken. Ze stellen goede vragen die door gemeenten en ambtenaren beantwoord moeten worden voordat je belangrijke keuzes maakt. Wat ik...
Lees verder