Tag Archives: werken in de wijk

Sociale teams: leren en innoveren

Sociale teams zijn ‘hot’. In veel gemeenten wordt gewerkt aan het ontwikkelen van sociale wijkteams, in alle vormen en maten. De kern van deze gebiedsteams is het versterken van eigen kracht en zelfregie,  het overdragen van verantwoordelijkheden naar burgers,  problematische situaties oplossen door inzet van mensen uit de directe omgeving....
Lees verder

Inspiratiebijeenkomst 13 maart: Kennis van de stad, kennis van de zorg

Op 13 maart organiseert The Care Factory een tweede bijeenkomst over de gevolgen van de decentralisatie van de zorg en de mogelijkheden om de eigen kracht van cliënten en hun netwerk beter te benutten: The Care Factory heeft Paul van der Velpen, Directeur GGD en Eltje Bos Lector Sociale en...
Lees verder

7 voordelen van het Compasmodel

Het Compasmodel is niet eenvoudig en toch simpel te gebruiken. Kenmerkend zijn de bedenkingen en bezwaren die professionals hebben als ze beginnen te werken met het model. Vaak liggen overtuigingen over beperkingen van een cliënt of groep cliënten daar aan ten grondslag. “Deze  cliënt kan dat niet, is verstandelijk te...
Lees verder

Stichting De Breuklijn

Een nieuw initiatief om ervaringsdeskundigheid van mensen te gebruiken bij alledaagse vragen waar ‘je mee kunt zitten’. Niet de professionele interventie is leidend. De achterliggende kerngedachte is: verbinden van oplossingen van mensen, betekent maximaal gebruik maken van elkaars ervaringen en oplossingen en zelfregie en solidariteit van burgers bevorderen.  De Stichting...
Lees verder

Training Sociaal team Hoogezand

Samen met de gemeente Hoogezand, welzijnsorganisatie Kwartier Zorg en Welzijn is besloten om het 1e sociaal team in Hoogezand te gaan trainen. Het trainen is onderdeel van een leerlandschap, waarin drie leerlijnen integraal het sociaal team ondersteunen bij teamvorming, aanleren professionele vaardigheden,  methodiekontwikkeling en professionele reflectie: leerlijn 1. training: Zelfregie...
Lees verder