Tag Archives: zelforganisatie van burgers

BurenBond, zelforganisatie voor kwetsbaren concreet maken

De komende jaren zijn steeds meer kwetsbare burgers aangewezen op zorg in hun buurt of wijk. Voorzichtige schattingen zeggen dat het 78.000 betreft. Ik denk dat het aantal vele malen hoger ligt. Traditionele structuren lossen dit probleem niet op. Anders denken over oplossingen kunt u lezen in dit lezenswaardige artikel....
Lees verder

De paradox van duizelen en duimen in de wijk!

De laatste paar jaar is er in het sociale domein een enorme beweging op gang gekomen. Onder invloed van transities in de Jeugdzorg, WMO en Werk en Inkomen zijn organisaties  en professionals in de benen gekomen. Het laatste halfjaar spreek ik steeds vaker managers, beleidsmakers, directeuren, professionals en steevast hoor...
Lees verder

Kwetsbaar én afhankelijk zijn, dat is niet meer van deze tijd

De politiek ( staatssecretaris Van Rijn,VWS) wil dat mensen het weer ‘normaal’  gaan vinden om voor hun familie, en zelfs voor  onbekenden in hun omgeving te zorgen. Een nobel streven. Onderzoeken: ( Ellen Grootegoed ehttp://www.socialevraagstukken.nl/site/2011/10/18/clienten-in-problemen-door-overheveling-awbz/ en  Femianne Bredewold  http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/femianne-bredewold/)  vertellen een ander verhaal. Lees het persbericht door de onderstaande link te...
Lees verder