Project Keerpunt in Hilversum-Bussum

In de regio Gooi & Vechtstreek heeft het ACT team van GGZ Centraal en het RIBW Cocon op basis van Housing First principes Het Keerpunt opgezet. Vanwege de ingewikkelde doelgroep en de niet traditionele aanpak zijn we de samenwerking met Ben Venneman aangegaan. Samen met hem en het Compas-model, dat hij inbracht, hebben we een succesvol project opgezet. Een groep dakloze mensen, waarvoor eigenlijk geen perspectief gezien werd, zijn toch aan een woning geholpen. Het Compas-model is een heel geschikt instrument gebleken om op een methodische wijze met deze moeilijke doelgroep om te gaan. Ben  heeft, naar grote tevredenheid van cliënten, hulpverleners en gemeente, hierbij een belangrijke inhoudelijke – professionele bijdrage geleverd door het trainen, coachen van het Compas en het samen met het team beschrijven van de Keerpuntmethodiek.

 Harro Koeleman, teamleider RIBW Cocon en Huub Smits, teamleider ACT/GGZ Centraal

Written by