Training en Coaching

thesis help

Hoe leert een mens, een groep mensen of een organisatie? Wat wil iemand of een groep bereiken met het leren? Is het leren gericht op de toekomst, de lange termijn of het heden? Boeiende vragen die telkens weer beantwoord wordt in projecten en opdrachten van Bureau Ben Venneman.
Mijn stelling is dat leren altijd gebaseerd is op de mogelijkheden van mens, groepen en organisatie. Wat ik door de jaren heen heb ontdekt is dat veel leren uit gaat van een doel. Het kan dan gaan om de vraag: ik wil een andere weg in mijn leven, beter worden in mijn werk, het team wil de samenwerking optimaliseren of we streven naar de lerende organisatie.
Het nastreven van een doel is op zichzelf goed. Maar het leren zelf zou ik meer willen benaderen met het beeld van ademhalen. Leren is net zo vanzelfsprekend als ademhalen, een voortdurend aanwezig proces. Het stopt niet als een doel is behaald. De aandacht gaat niet uit naar wat er moet komen of nastreeft, maar naar het leerproces zelf. De aandacht richt zich op wat een mens, een groep mensen of organisatie in het leven wil zijn.
Een prachtig gedicht van Alan Seale onderstreept mijn streven om anderen te ondersteunen in hun evolutie en leren!

Aanwezig zijn is een handeling van creatie

Jouw aanwezigheid, jouw Presence –
Hoe jij in je leven laat zien –
Hoe krachtig of subtiel dit ook is,
Heeft invloed op wat er in jouw wereld gebeurt,
gewoon omdat jij daar bent.

Hoe kies jij ervoor je in het leven te laten zien?
Hoe kies jij ervoor met de wereld om te gaan?
Hoe j kies jij ervoor om verschil te maken?
Hoe wil jij helpen om een wereld die wel werkt, te creëren?

Alles wat een mens zegt, doet en leert krijgt betekenis in de context waarin hij zich bevindt en het spel dat hij daar speelt.
Soms levert dat spel problemen of belemmeringen op. Bereik je een grens, een keerpunt, waarop blijkt dat de manier waarop wij leven, ons organiseren niet meer werkt. De uiteindelijke keuze wordt dan: blijf je op dezelfde manier doorgaan, of verander je?

Met mijn contextuele coaching en training ondersteun ik mensen om inzicht te krijgen in hun eigen rol in het dagelijkse spel. Het spel dat privé, in de vriendenkring, zakelijk, in relaties of op het werk wordt gespeeld. Samen gaan we op zoek om vastgeroeste patronen te herkennen en te doorbreken: leren omgaan met eigen en andermans regels in het spel.
Het spel is een natuurlijke uitdrukking van wat mogelijk is, waar grenzen worden bereikt en weten wanneer we loslaten wat ons niet langer ten dienste staat. Eehn werkelijke verandering begint met de keuze om voor-eens-en-altijd het leven, het werken, het organiseren anders aan te pakken en het eigen verborgen potentieel het licht te laten zien.

 

book report