Vernieuwing AWBZ in IJmond gemeentes: Compasmodel en Kwartiermaken als ruggegraat!

Vandaag samen met Gerda Scholtens begonnen met de Training ‘Pakkans’ in Beverwijk. Professionals, werkzaam in drie pilots in Beverwijk, Velsen en Heemskerk worden getraind om te innoveren op het gebied van dagactivering, dagbesteding en participatie van mensen in kwetsbare en risicovolle situaties in wijken. Gemeenschappelijk zijn ook een aantal uitgangspunten: 
– de gebruikers/cliënten hebben zoveel mogelijk zelf de regie bij vorm en inhoud geven van dagactivering en dagbesteding, 
– principes van zelfbepaling en eigen kracht van het individu en een groep zijn leidend,
– het aanbod komt tot stand op geleide van de vraag van de deelnemers.
– professionals,vrijwilligers en eventueel buurtbewoners zijn ondersteunend in het proces van de deelnemers/gebruikers om een eigen plaats in de samenleving te vinden en in te nemen,
– de nieuwe vormen van dagbesteding en activering worden goedkoper.

Een boeiend vraagstuk is hoe professionals via de training  de ‘knop’ gaan omzetten van ‘veel doen voor’ naar het proces van zelfbepaling van vrijwilligers en deelnemers.    

 

Written by