Wijkverpleegkundige GGZ-zorg in de wijk

DE GGZ-WIJKVERPLEEGKUNDIGE, DE VERBINDENDE SCHAKEL!

Zelfregie van burgers met gezondheidsproblemen die verband houden met sociaal-maatschappelijke problemen, leef-en werkomstandigheden of het gevolg zijn van een psychiatrische ziekte vragen om een nieuwe kijk op het organiseren van geestelijke gezondheidszorg in de wijk.

Met dit artikel willen wij een schets en visie geven op het thema ‘geïntegreerd organiseren van basiszorg (zowel AGZ als GGZ)) in multidisciplinaire samenwerking in wijken en de rol van bewoners. Het landelijke en lokale beleid is gericht op het inrichten van wijkteams die de komende jaren de toon zetten bij het snel, dichtbij, efficiënt en doelmatig aanpakken van complexe situaties  (inclusief GGZ problematiek) in wijken.

Voor het gehele artikel klik hier  http://www.venvn-spv.nl/vakblad/sppdf/sp108/sp108-hoofd03.pdf

 

Written by